LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Tussidex (Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Tussidex (OTC) kapsułki miękkie 30 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,80 Cena 100% (zł): 6,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tussidex (OTC) kapsułki miękkie 30 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,20 Cena 100% (zł): 8,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Tussidex mite (OTC) kapsułki miękkie 15 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,20 Cena 100% (zł): 7,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Tussidex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA TUSSIDEX LUB TUSSIDEX MITE?

Tussidex
1 kapsułka Tussidex zawiera 30 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera glikol propylenowy i czerwień koszenilową, które mogą powodować reakcje alergiczne.
Tussidex mite
1 kapsułka Tussidex mite zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera glikol propylenowy i czerwień koszenilową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

jak działa tussidex?

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

kiedy stosować tussidex lub tussidex mite?

Lek Tussidex i Tussidex mite jest stosowany doraźnie w objawowym leczeniu ostrego, suchego kaszlu, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

jak stosować tussidex lub tussidex mite?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
TUSSIDEX
Zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę Tussidex co 6-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 4 kapsułki Tussidex (120 mg bromowodorku dekstrometorfanu) na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. U młodzieży w wieku od 12 do 16 lat lek Tussidex należy podawać tylko na zalecenie lekarza.
TUSSIDEX MITE
Zazwyczaj stosuje się 1-2 kapsułki Tussidex mite co 6-8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 kapsułek Tussidex mite (120 mg bromowodorku dekstrometorfanu) na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. U młodzieży w wieku od 12 do 16 lat lek Tussidex mite należy podawać tylko na zalecenie lekarza.
Dzieci
Leku Tussidex lub Tussidex mite nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawki leku.

kiedy tussidex lub tussidex mite nie może być stosowany?

Leku Tussidex lub Tussidex mite nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Tussidex lub Tussidex mite nie należy stosować, jeśli pacjent aktualnie przyjmuje jednocześnie leki z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane m.in. w depresji) lub przyjmował takie leki w ciągu ostatnich 14 dni. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje: astma oskrzelowa; przewlekły kaszel, rozedma płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli; niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia; ciężka niewydolność wątroby. Leku Tussidex lub Tussidex mite nie należy stosować, jeśli występuje kaszel z odkrztuszaniem. Leku Tussidex lub Tussidex mite nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz u kobiet karmiących piersią.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku tussidex lub tussidex mite?

Jeśli kaszel nie ustępuje w ciągu 7 dni mimo stosowania leku Tussidex lub Tussidex mite albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

jak stosować tussidex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: chinidyna, amiodaron, fluoksetyna. Konieczna jest konsultacja lekarza, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje leki uspokajające, nasenne lub przeciwlękowe. W czasie stosowania leku Tussidex lub Tussidex mite nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

czy można stosować tussidex lub tussidex mite w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Tussidex lub Tussidex mite może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować leku Tussidex ani Tussidex mite u kobiet karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku tussidex?

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle żołądka, zaparcia). Mogą także wystąpić reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli (powodujący trudności w oddychaniu lub świszczący oddech). Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Tussidex lub Tussidex mite.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku tussidex?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania dekstrometorfanu są: dezorientacja, senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, pobudzenie nerwowe, niepokój, drażliwość, a także zaburzenie czynności oddechowej. Po znacznym przedawkowaniu mogą wystąpić objawy zatrucia o charakterze psychotycznym (pobudzenie nerwowe, omamy wzrokowe i słuchowe) oraz śpiączka i drgawki.

czy tussidex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Tussidex lub Tussidex mite może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać tussidex lub tussidex mite?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl