Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ty-Szczepionka durowa (Typhoid vaccine, Szczepionka przeciw durowi brzusznemu) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ty-Szczepionka durowa (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 195,00 Cena 100% (zł): 195,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Ty-Szczepionka durowa: zawiesina do wstrzykiwań 1 fiolka 10 ml

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Szczepionka przeciw durowi brzusznemu.

SKŁAD
1 dawka (0,5 ml) zawiera bakterie Salmonella typhi (inaktywowane) - nie mniej niż 500 mln i nie więcej niż 1 mld.

WSKAZANIA
Szczepionka służy do czynnego uodpornienia przeciw durowi brzusznemu wg wskazań epidemiologicznych:
- do masowych szczepień w zagrożeniu epidemicznym;
- do indywidualnego szczepienia w grupach wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych i wyjeżdżający do krajów, w których dur brzuszny występuje endemicznie).

DAWKOWANIE
Szczepienie podstawowe
Obejmuje 3 dawki szczepionki w schemacie 0-1-12 miesięcy: pierwsza i druga dawka szczepionki w odstępie 1 miesiąca; trzecia dawka szczepionki w 12. miesiącu od podania pierwszej dawki.
Szczepienie przypominające
Pojedyncze dawki szczepionki podawać w odstępach co 3-5 lat.
Sposób podawania
Dawkę 0,5 ml należy podać głęboko podskórnie. Jako miejsce wstrzyknięcia zaleca się ramię. Szczepionki nie podawać donaczyniowo.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia (zwłaszcza przebiegające z gorączką lub z zaburzeniami układowymi o istotnym znaczeniu klinicznym); w tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci do lat 5 i osoby powyżej 60. roku życia.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia szczepionką durową, należy ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Sporadycznie mogą wystąpić: zaczerwienienie, bolesny obrzęk w miejscu podania; ból głowy, wysoka temperatura, złe samopoczucie.

UWAGI
Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane) oraz badaniem lekarskim. Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego, natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Po szczepieniu, pacjent powinien pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych