LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ulgix Laxi (Docusate sodium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ulgix Laxi (OTC) kapsułki miękkie 50 mg 15 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,90 Cena 100% (zł): 8,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ulgix Laxi (OTC) kapsułki miękkie 50 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,50 Cena 100% (zł): 10,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ulgix Laxi

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 50 mg dokuzynianu sodu. Preparat zawiera sorbitol ciekły niekrystalizujący.

Wskazania

Zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć.
Wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca.
Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Dawkowanie

Działanie preparatu występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.
Dorośli
1 do 4 kapsułek.na dobę (50 mg do 200 mg na dobę).
Dzieci od 6 do 12 lat
1 do 2 kapsułek na dobę (50 mg do 100 mg na dobę).
Sposób podawania
Każdą dawkę leku należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nudności i wymioty. Zapalenie wyrostka robaczkowego. Niedrożność jelit oraz stany zagrażające wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy). Ostry ból o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej. Krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie. Stany odwodnienia organizmu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku w ustach, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunka; skórne reakcje alergiczne - wysypka skórna.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama