LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Undofen Amorolfina (Amorolfine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Undofen Amorolfina (OTC) lakier do paznokci leczniczy 50 mg/ml 1 but. 2,5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 66,70 Cena 100% (zł): 66,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Undofen Amorolfina

Perrigo Poland Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml lakieru do paznokci zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg chlorowodorku amorolfiny).

Wskazania

Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tygodniu może okazać się korzystna w niektórych przypadkach. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp). Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych. Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym. Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Przed pierwszym nałożeniem preparatu, ważne jest aby zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię paznokcia) spiłować bardzo dokładnie za pomocą pilnika. Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym nałożeniem preparatu, zakażone paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatułkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki. Nałożyć lakier na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 minut. Po użyciu, oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej oczyszczono paznokieć. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi należy nakładać nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony preparatu na paznokciach. Pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Zaleca się unikać stosowania preparatu podczas ciąży. Nie należy stosować preparatu w czasie karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci, nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się. Bardzo rzadko: uczucie pieczenia skóry. Ponadto mogą wystąpić: rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny.

UWAGI
Nie należy nakładać preparatu na skórę wokół paznokci. Należy unikać stosowania lakieru do paznokci lub sztucznych paznokci podczas leczenia. Należy unikać kontaktu lakieru do paznokci z oczami, uszami i błonami śluzowymi; nie należy wdychać preparatu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner