LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Undofen Max Spray (Terbinafine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Undofen Max Spray (OTC) aerozol na skórę, roztwór 10 mg/g 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Undofen Max Spray

Perrigo Poland Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g roztworu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny. Preparat zawiera glikol propylenowy.

Wskazania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej.
Łupież pstry.

Dawkowanie

Dorośli
Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie nanoszony lek. Rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, tak aby pokryć je w całości. Po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.
Czas leczenia: grzybica stóp, fałdów skórnych, skóry gładkiej - raz na dobę przez 7 dni; łupież pstry - 2 razy na dobę przez 7 dni. Poprawę objawów klinicznych z reguły uzyskuje się już po kilku dniach. Nieregularne stosowanie lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących stosowania w tej grupie pacjentów.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących, że leczenie pacjentów w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania, ani danych, że u tych pacjentów mogą się pojawiać działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparatu należy stosować w okresie karmienia piersią; niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry matki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych preparatem. Rzadko: reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pęcherzyki, pokrzywka).

UWAGI
Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Preparat nie powinien być stosowany na skórę twarzy. Należy stosować ostrożnie w miejscach, które są wrażliwe na działanie alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama