LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Unguentum Neomycini (Neomycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Unguentum Neomycini (OTC) maść 5 mg/g 1 tuba 5 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Unguentum Neomycini (OTC) maść 5 mg/g 10 saszetek 1 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Unguentum Neomycini

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA UNGUENTUM NEOMYCINI?

1 g leku Unguentum Neomycini zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

JAK DZIAŁA UNGUENTUM NEOMYCINI?

Lek Unguentum Neomycini zawiera antybiotyk neomycynę, należący do antybiotyków aminoglikozydowych.

KIEDY STOSOWAĆ UNGUENTUM NEOMYCINI?

Lek Unguentum Neomycini jest stosowany w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec gronkowcowy), w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skóry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.

JAK STOSOWAĆ UNGUENTUM NEOMYCINI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą maści 2 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Po użyciu leku należy umyć ręce.
Dzieci
Leku Unguentum Neomycini nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Unguentum Neomycini.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY UNGUENTUM NEOMYCINI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Unguentum Neomycini nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (neomycynę), inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono uszkodzenie słuchu. Nie stosować leku Unguentum Neomycini na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe lub długotrwale, ze względu na ryzyko działania uszkadzającego słuch lub nerki. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, zaburzenia słuchu lub równowagi. Nie stosować leku Unguentum Neomycini jednocześnie z lekami działającymi toksycznie na narząd słuchu, nerki lub układ nerwowy. Leku nie należy stosować u osób w podeszłym wieku, u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA UNGUENTUM NEOMYCINI?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku przez dłuższy czas, gdyż powoduje to narastanie oporności bakterii, a także może spowodować nadkażenie grzybicze. Lek Unguentum Neomycini stosowany miejscowo, zwłaszcza na otwarte rany i przez dłuższy czas, może uszkadzać słuch i narząd równowagi oraz powodować uszkodzenie nerek.

JAK STOSOWAĆ UNGUENTUM NEOMYCINI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
W trakcie stosowania leku na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja uczuleniowa neomycyny z paramycyną, kanamycyną, tobramycyną, amikacyną i izepamycyną. Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe neomycyny i innych antybiotyków aminoglikozydowych (np. paromomycyny) lub innych leków o możliwym działaniu toksycznym na nerki lub układ nerwowy (np. bacytracyny, cisplatyny, wankomycyny, amfoterycyny B, polimyksyny B, kolistyny, wariomycyny) jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko sumowania się toksycznych działań niepożądanych.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ UNGUENTUM NEOMYCINI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Stosowanie leku Unguentum Neomycini u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA UNGUENTUM NEOMYCINI?

Mogą wystąpić odczyny i podrażnienia skórne, zmiany alergiczne, zaczerwienienia, rumień, obrzęk, świąd, odczyny toksyczne oraz zmiany o charakterze wypryskowym.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA UNGUENTUM NEOMYCINI?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lek Unguentum Neomycini stosowany w dużych dawkach na duże powierzchnie skóry, rany lub na uszkodzoną skórę może działać toksycznie na nerki, narząd słuchu i na układ nerwowy.

CZY UNGUENTUM NEOMYCINI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Unguentum Neomycini nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ UNGUENTUM NEOMYCINI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl