Dodaj do mojego indeksu leków »

Unguentum Neomycini (Neomycin, Neomycyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Unguentum Neomycini (OTC) maść 5 mg/g 1 tuba 5 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,00 Cena 100% (zł): 11,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Unguentum Neomycini (OTC) maść 5 mg/g 10 saszetek 1 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Unguentum Neomycini

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

CO ZAWIERA UNGUENTUM NEOMYCINI

1 g maści zawiera 5 mg siarczanu neomycyny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek zawiera antybiotyk neomycynę, należący do antybiotyków aminoglikozydowych.

KIEDY STOSUJE SIĘ UNGUENTUM NEOMYCINI

Miejscowe leczenie ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec gronkowcowy), w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skóry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą maści 2 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Po użyciu leku należy umyć ręce.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY UNGUENTUM NEOMYCINI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (neomycynę), inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku, jeśli u pacjenta stwierdzono uszkodzenie słuchu. Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowe lub długotrwale, ze względu na ryzyko działania uszkadzającego słuch lub nerki. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, zaburzenia słuchu lub równowagi. Nie stosować jednocześnie z lekami działającymi toksycznie na narząd słuchu, nerki lub układ nerwowy. Leku nie należy stosować u osób w podeszłym wieku, u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku przez dłuższy czas, gdyż powoduje to narastanie oporności bakterii, a także może spowodować nadkażenie grzybicze. Lek stosowany miejscowo, zwłaszcza na otwarte rany i przez dłuższy czas, może uszkadzać słuch i narząd równowagi oraz powodować uszkodzenie nerek.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
W trakcie stosowania leku na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja uczuleniowa neomycyny z paramycyną, kanamycyną, tobramycyną, amikacyną i izepamycyną. Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe neomycyny i innych antybiotyków aminoglikozydowych (np. paromomycyny) lub innych leków o możliwym działaniu toksycznym na nerki lub układ nerwowy (np. bacytracyny, cisplatyny, wankomycyny, amfoterycyny B, polimyksyny B, kolistyny, wariomycyny) jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko sumowania się toksycznych działań niepożądanych.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Stosowanie leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić odczyny i podrażnienia skórne, zmiany alergiczne, zaczerwienienia, rumień, obrzęk, świąd, odczyny toksyczne oraz zmiany o charakterze wypryskowym.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku lub przypadkowego przyjęcia doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lek stosowany w dużych dawkach na duże powierzchnie skóry, rany lub na uszkodzoną skórę może działać toksycznie na nerki, narząd słuchu i na układ nerwowy.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych