LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Uniben (Benzydamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Uniben (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,40 Cena 100% (zł): 15,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Uniben

Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. 1 dawka leku (0,17 ml) zawiera 255 mcg chlorowodorku benzydaminy. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz małe ilości etanolu (mniej niż 100 mg na dawkę).

Wskazania

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie

Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Dzieci od 6 do 12 lat: jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę (bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek).
Sposób podawania
Preparat stosuje się miejscowo, spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Benzydamina zastosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia nie wywołując istotnego działania ogólnego. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej; suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty; zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, ból głowy; wysypka skórna; reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama