LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Uralex (Oxybutynin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Uralex (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,99 Cena 100% (zł): 10,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Uralex (Rp) tabletki 5 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,23 Cena 100% (zł): 21,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Uralex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Uralex?

Lek Uralex występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku oksybutyniny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa uralex?

Oksybutynina powoduje zwiotczenie mięśnia pęcherza moczowego oraz zapobiega ich nagłym skurczom, co pomaga kontrolować oddawanie moczu.

kiedy stosować uralex?

Lek Uralex może być stosowany u dorosłych w leczeniu częstego parcia naglącego lub utraty kontroli oddawania moczu (nietrzymanie moczu).
Lek Uralex może być stosowany u dzieci w wieku 5 lat i starszych w leczeniu:
- utraty kontroli nad oddawaniem moczu;
- zwiększonej potrzeby oddawania moczu lub nagłego parcie na mocz (częstego oddawania dużych ilości moczu);
- moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

jak stosować uralex?

Dawkowanie leku Uralex, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką wody.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku uralex?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy uralex nie może być stosowany?

Leku Uralex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (oksybutyninę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Uralex nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku uralex?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Uralex lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku nagłej utraty ostrości widzenia lub bólu oczu. Stosowanie leku Uralex może prowadzić do próchnicy zębów lub zakażeń grzybiczych jamy ustnej - należy zachować właściwą higienę jamy ustnej w trakcie przyjmowania leku, a podczas długotrwałego leczenia wskazane są regularne przeglądy stomatologiczne.

jak stosować uralex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować uralex w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Uralex u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku uralex?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Uralex, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku uralex?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

czy uralex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Uralex może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność - jeśli pacjent zauważy występowanie takich objawów, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

jak przechowywać uralex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama