LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Uroflow SR (Tolterodine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Uroflow SR (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,00 Cena 100% (zł): 28,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Uroflow SR

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Uroflow SR?

Lek Uroflow SR występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg winianu tolterodyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Uroflow SR?

Tolterodyna zmniejsza napięcie mięśni pęcherza moczowego.

Kiedy stosować Uroflow SR?

Lek Uroflow SR stosuje się w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego.
Przy występowaniu zespołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta może wystąpić: brak możliwości kontrolowania oddawania moczu oraz nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania lub częste korzystanie z toalety.

Jak stosować Uroflow SR?

Dawkowanie leku Uroflow SR, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków. Kapsułkę o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości; kapsułek nie należy żuć.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Uroflow SR?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o zwykłej porze, powinien przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że jest to czas przyjęcia kolejnej dawki leku - w takim przypadku należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu dawkowania . Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Uroflow SR nie może być stosowany?

Leku Uroflow SR nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tolterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Uroflow SR nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Uroflow SR?

Przed przepisaniem leku Uroflow SR lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Uroflow SR z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Uroflow SR w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Uroflow SR u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Uroflow SR?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas terapii lekiem Uroflow SR, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Uroflow SR i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpią: objawy ciężkiej reakcji alergicznej lub obrzęku naczynioruchowego (takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, pokrzywka, wysypka, świąd); objawy niewydolności serca (takie jak ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwe męczenie się, trudności w oddychaniu w nocy, obrzęk nóg).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Uroflow SR?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zgłosić się po pomoc do lekarza lub najbliższego szpitala.

Czy Uroflow SR wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Uroflow SR może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub może zaburzać widzenie - pacjent nie powinien prowadzić pojazów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi jakikolwiek z tych objawów.

Jak przechowywać Uroflow SR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama