LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Uroflow (Tolterodine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Uroflow 1 (Rp) tabletki powlekane 1 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,18 Cena 100% (zł): 18,18 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Uroflow 1 (Rp) tabletki powlekane 1 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Uroflow 2 (Rp) tabletki powlekane 2 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,03 Cena 100% (zł): 17,73 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Uroflow 2 (Rp) tabletki powlekane 2 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Uroflow

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Uroflow?

Lek Uroflow występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 1 mg lub 2 mg wodorowinianu tolterodyny.

Jak działa Uroflow?

Tolterodyna zmniejsza napięcie mięśni pęcherza moczowego.

Kiedy stosować Uroflow?

Lek Uroflow stosuje się w leczeniu objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, takich jak: nagłe, częste oddawanie moczu lub nietrzymanie moczu z parcia naglącego.

Jak stosować Uroflow?

Dawkowanie leku Uroflow, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Uroflow?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o zwykłej porze, powinien przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że jest to pora przyjęcia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Uroflow nie może być stosowany?

Leku Uroflow nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tolterodynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Uroflow nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Uroflow?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Uroflow lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku.

Jak stosować Uroflow z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Uroflow w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Uroflow u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Uroflow?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Uroflow, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Uroflow i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych: reakcja alergiczna z wysypką na skórze, obrzękiem twarzy lub trudnościami w oddychaniu; pokrzywka, występujący nagle obrzęk w okolicy oczu, uczucie ucisku na klatkę piersiową z trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, obniżenie ciśnienia krwi.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Uroflow?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zgłosić się po pomoc do lekarza lub najbliższego szpitala. W razie przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy Uroflow wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Uroflow może powodować niewyraźne widzenie i zmniejszać zdolność reakcji. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent planuje prowadzić pojazd lub obsługiwać maszyny.

Jak przechowywać Uroflow?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama