LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Uromaste (Fosfomycin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Uromaste (Rp) granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g 1 saszetka 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,90 Cena 100% (zł): 16,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Uromaste

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U.

CO ZAWIERA UROMASTE?

1 saszetka leku Uromaste zawiera 2 g lub 3 g fosfomycyny w postaci fosfomycyny z trometamolem. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

jak działa uromaste?

Fosfomycyna jest antybiotykiem do stosowania ogólnego.

kiedy stosować uromaste?

Lek Uromaste jest stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowego.

jak stosować uromaste?

Dawkowanie leku Uromaste i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować około 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Lek należy przyjmować na czczo, najlepiej przed snem, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (150-200 ml) i natychmiast wypić.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku uromaste?

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien ją przyjąć gdy tylko sobie o niej przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy uromaste nie może być stosowany?

Leku Uromaste nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fosfomycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Uromaste nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku uromaste?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Uromaste lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

jak stosować uromaste z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować uromaste w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Uromaste u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku uromaste?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Uromaste, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Uromaste i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku uromaste?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

czy uromaste wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Uromaste może powodować zawroty głowy i może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do ustalenia, czy lek Uromaste ma wpływ na zdolność wykonywania tych czynności.

jak przechowywać uromaste?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl