LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Uronorm (Solifenacin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Uronorm (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 8,39 Cena 100% (zł): 21,35 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Uronorm (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 14,84 Cena 100% (zł): 40,77 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Uronorm

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Orion Corporation

CO ZAWIERA URONORM?

1 tabletka powlekana Uronorm zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa uronorm?

Solifenacyna zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego; takie działanie pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety oraz zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

kiedy stosować uronorm?

Lek Uronorm stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego; do objawów tych należą: parcia naglące (tj. epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu), częstomocz oraz nietrzymanie moczu, związane z tym, że pacjent nie zdążył skorzystać z toalety.

jak stosować uronorm?

Lekarz ustala dawkowanie i sposób przyjmowania leku Uronorm oraz określa czas leczenia.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją płynem (np. szklanką wody); tabletki nie należy rozgniatać.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku uronorm?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy uronorm nie może być stosowany?

Leku Uronorm nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Uronorm nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku uronorm?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Uronorm lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z leczeniem oraz podejmie decyzję o możliwości przepisania leku i określi zalecenia związane z kontrolowaniem leczenia. W przypadku pojawienia się jakiekolwiek wątpliwości ze stosowaniem leku, konieczna jest rozmowa z lekarzem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku.

jak stosować uronorm z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować uronorm w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Uronorm u kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku uronorm?

Działania niepożądane leku Uronorm są opisane w ulotce dołączonej do opakowania leku. Jeśli podczas leczenia pojawią się jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Uronorm i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku zaobserwowania następujących objawów: obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych (trudności w oddychaniu); atak alergii lub reakcja nadwrażliwości, z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi i ciężką reakcją skórną (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku uronorm?

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

czy uronorm wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Uronorm może powodować niewyraźne widzenie, zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia - jeśli wystąpią takie działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

jak przechowywać uronorm?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl