LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Urosal (Methenamine + Phenyl salicylate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Urosal (OTC) tabletki 300 mg + 300 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,40 Cena 100% (zł): 11,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Urosal

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "VIS" Sp. z o.o.

Co zawiera Urosal?

Lek Urosal występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka zawiera 300 mg metenaminy i 300 mg salicylanu fenylu. Lek zawiera laktozę i sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Urosal?

Lek Urosal zawiera 2 substancje czynne: metenaminę i salicylan fenylu. Dzięki skojarzonej aktywności tych składników lek działa przeciwbakteryjnie w jelitach, drogach żółciowych i moczowych.

Kiedy stosować Urosal?

Lek Urosal jest stosowany w zapaleniu pęcherza moczowego, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu miedniczek nerkowych, stanach zapalnych pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w biegunce i nieżycie jelit.

Jak stosować Urosal?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przyjmować doustnie 1 tabletkę 3 razy na dobę.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po jedzeniu. Tabletkę należy popić wodą.

Kiedy Urosal nie może być stosowany?

Leku Urosal nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na salicylany i fenol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Urosal nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, choroba wrzodowa, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, kwasica metaboliczna znacznego stopnia, odwodnienie.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Urosal?

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Osoby z astmą oskrzelową nie powinny stosować leku Urosal bez porozumienia z lekarzem.

Jak stosować Urosal z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Urosal nie należy stosować z sulfonamidami. Lek Urosal  nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, przeciwgorączkowych, oraz leków mogących wpływać niekorzystnie na przewód pokarmowy i układ krwiotwórczy.

Czy można stosować Urosal w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Urosal powinny poradzić się lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Urosal?

Podczas stosowania leku często mogą wystąpić zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Rzadko: podrażnienie jelit i bóle brzucha, podrażnienie dróg moczowych, ból w czasie oddawania moczu, pieczenie i uczucie parcia na mocz. Mogą także wystąpić: skórne odczyny alergiczne, obecność krwinek w moczu, zaburzenia morfologii krwi.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Urosal?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czy Urosal wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Urosal nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Urosal?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama