LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Valinger Forte (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Valinger Forte (OTC) tabletki powlekane 50 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
18,50
Cena
100% (zł):
18,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Valinger Forte

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Orion Corporation

Co zawiera lek Valinger Forte?

Lek Valinger Forte występuje w postaci tabletek powlekanych i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Jak działa lek Valinger Forte?

Syldenafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować lek Valinger Forte?

Lek Valinger Forte stosuje się w leczeniu dorosłych mężczyzn z zaburzeniem wzwodu, czyli impotencją. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować lek Valinger Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy zażywać większej liczby tabletek Valinger Forte niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Valinger Forte jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli mężczyźni
    Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku Valinger Forte to 50 mg. W przeciwnym razie lek Valinger Forte w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku). Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w dawce 25 mg pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować syldenafilu w dawce 50 mg. Leku Valinger Forte nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
    Lek Valinger Forte umożliwia osiągnięcie wzwodu jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych osób; zazwyczaj wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli po zażyciu leku nie dochodzi do wzwodu lub czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Valinger Forte nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni omówić z lekarzem stosowanie leku.

Sposób podawania

Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Działanie leku może nastąpić później, jeśli zostanie on przyjęty razem z obfitym posiłkiem.

Kiedy lek Valinger Forte nie może być stosowany?

Leku Valinger Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Valinger Forte nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego) - syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Valinger Forte, jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca, albo jeśli ma niskie ciśnienie tętnicze krwi, nie należy stosować leku. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta występują niektóre rzadkie dziedziczne choroby oczu (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki) lub jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Valinger Forte?

Jeśli po zastosowaniu leku Valinger Forte nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valinger Forte pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą: jeśli ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową, białaczkę, szpiczaka mnogiego; jeśli stwierdzono u niego anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego; jeśli ma dolegliwości ze strony serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną); jeśli ma wrzód żołądka lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia); jeśli wystąpi u niego nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku (należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem). Syldenafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo terapiami zaburzeń wzwodu. Leku nie należy stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego z zastosowaniem syldenafilu lub innymi inhibitorami PDE5. Leku Valinger Forte nie powinny stosować osoby, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Syldenafil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Syldenafilu nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Przed zażyciem leku Valinger Forte nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu.

Jak stosować lek Valinger Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Valinger Forte jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego - należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki syldenafilu. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub przerostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania; objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne - w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować lek Valinger Forte z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Valinger Forte podczas obfitych posiłków może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Valinger Forte, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku.

Czy można stosować lek Valinger Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Valinger Forte nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Valinger Forte?

Należy przerwać stosowanie leku Valinger Forte i jak najszybciej zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych: reakcja alergiczna (objawami są: nagły świszczący oddech, trudności z oddychaniem, zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła); ból w klatce piersiowej (jeśli wystąpi w czasie stosunku płciowego lub po nim, należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagłe pogorszenie lub utrata wzroku; poważne reakcje skórne (objawami są: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu); napady padaczkowe lub drgawki.
Podczas stosowania leku Valinger Forte bardzo często może wystąpić ból głowy. Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w ustach, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia. Rzadko: omdlenie, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, choroba siatkówki wywołana miażdżycą, zaburzenia tęczówki, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra), krótkowzroczność, zmęczenie oczu, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie poświaty wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, przebarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Valinger Forte?

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecona u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Valinger Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Valinger Forte może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia - przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjent powinien zorientować się w jaki sposób reaguje na ten lek.

Jak przechowywać lek Valinger Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Valinger Forte - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Valinger Forte - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem