LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Valinger (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Valinger (OTC) tabletki powlekane 25 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
12,00
Cena
100% (zł):
12,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Valinger (OTC) tabletki powlekane 25 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
19,30
Cena
100% (zł):
19,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Valinger

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Orion Corporation

Co zawiera Valinger?

Lek Valinger występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu.

Jak działa Valinger?

Syldenafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować Valinger?

Lek Valinger jest stosowany w leczeniu mężczyzn z zaburzeniem wzwodu (impotencji). Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować Valinger?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować większej liczby tabletek Valinger niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Valinger jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli
    Zalecana dawka leku Valinger to 25 mg (1 tabletka). Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
    Lek Valinger pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych osób, zwykle wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli po zażyciu leku Valinger nie dochodzi do wzwodu lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Valinger nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.

Sposób podawania

Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Przyjmowanie leku podczas obfitego posiłku może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania leku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Kiedy Valinger nie może być stosowany?

Leku Valinger nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Valinger nie można stosować, jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; pacjent powinien poinformować lekarza jeśli przyjmuje jakiekolwiek z tych leków - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosowanie leku Valinger jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Nie stosować leku Valinger, jeśli u pacjenta stwierdzono poważne choroby serca lub wątroby. Jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi, nie powinien stosować leku. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta występują rzadkie dziedziczne choroby oczu, np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki) lub jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Valinger?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po zastosowaniu leku Valinger, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valinger pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących sytuacjach: występowanie niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego; stwierdzenia anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego; występowania chorób serca (lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną); obecności wrzodu żołądka lub zaburzeń krzepnięcia (takich jak hemofilia); nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku (należy wówczas przerwać stosowanie leku Valinger i natychmiast skontaktować się z lekarzem). leku Valinger nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo terapiami zaburzeń wzwodu. Leku Valinger nie należy stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego zawierającymi syldenafil ani z innymi inhibitorami PDE5. Syldenafilu nie należy przyjmować, jeśli u pacjenta nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Syldenafil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Leku Valinger nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Przed zażyciem leku Valinger nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu.

Jak stosować Valinger z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Valinger jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi - należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”). Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki syldenafilu (25 mg). U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub łagodnego rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia krwi, występującego podczas szybkiego wstawania lub siadania; objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne (ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu syldenafilu) - w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować Valinger z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Valinger w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Valinger, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Czy można stosować Valinger w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Valinger nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Valinger?

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku Valinger i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną: reakcja alergiczna (nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła), ból w klatce piersiowej (jeśli wystąpi w czasie stosunku płciowego lub po nim należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej), nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody (jeśli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem), nagłe pogorszenie lub utrata wzroku, ciężkie reakcje skórne (ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu, gorączka), napady padaczkowe, drgawki lub omdlenia.
Podczas stosowania leku Valinger bardzo często może wystąpić ból głowy. Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia. Rzadko: omdlenie, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, zwiększone ciśnienie śródoczne, krótkowzroczność, zmęczenie oczu, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie poświaty wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, przebarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Valinger?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Valinger wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Valinger może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Valinger.

Jak przechowywać Valinger?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Valinger - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Valinger - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem