LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vardenafil Accord (Vardenafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vardenafil Accord (Rp) tabletki powlekane 20 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 110,00 Cena 100% (zł): 110,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vardenafil Accord

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Vardenafil Accord?

Lek Vardenafil Accord występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg wardenafilu w postaci chlorowodorku.

Jak działa Vardenafil Accord?

Wardenafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Wardenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować Vardenafil Accord?

Lek Vardenafil Accord jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, czyli stanu, w którym występują trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji.

Jak stosować Vardenafil Accord?

Dawkowanie leku Vardenafil Accord ustala lekarz. Lek Vardenafil Accord należy przyjąć około 25 minut do 60 minut przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Po pobudzeniu seksualnym pacjent, kiedy tylko tego chce, może uzyskać erekcję w czasie od 25 minut do 4-5 godzin po przyjęciu leku. Nie należy przyjmować leku Vardenafil Accord częściej niż raz na dobę.
Sposób podawania
Lek można przyjmować razem z posiłkiem lub niezależnie od niego. Tabletkę należy połknąć i popić szklanką wody.

Kiedy Vardenafil Accord nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wardenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Vardenafil Accord nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vardenafil Accord?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vardenafil Accord lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Vardenafil Accord i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Vardenafil Accord nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Jak stosować Vardenafil Accord z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Vardenafil Accord nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje: azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu); leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, molsidomina); riocyguat.

Jak stosować Vardenafil Accord z jedzeniem i piciem?

Jeśli lek Vardenafil Accord jest przyjmowany z jedzeniem, lepiej jest unikać posiłków obfitych i tłustych, ponieważ mogą one opóźnić działanie leku. Leku Vardenafil Accord nie należy popijać sokiem grapefruitowym, ponieważ może on niekorzystnie wpłynąć na działanie leku. Spożywanie alkoholu może utrudniać uzyskanie erekcji.

Czy można stosować Vardenafil Accord w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Vardenafil Accord nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vardenafil Accord?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vardenafil Accord, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Vardenafil Accord i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w razie wystąpienia następujących objawów: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużająca się i czasem bolesna erekcja; nagła utrata widzenia, reakcja alergiczna.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Vardenafil Accord?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Vardenafil Accord wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych osób stosowanie leku Vardenafil Accord może spowodować zawroty głowy lub zaburzenia widzenia - jeśli po przyjęciu leku Vardenafil Accord wystąpią zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi i maszyn.

Jak przechowywać Vardenafil Accord?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner