Dodaj do mojego indeksu leków »

VaxigripTetra 2018-2019 (Influenza vaccine, Szczepionka przeciw grypie) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
VaxigripTetra 2018-2019 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 22,88 Cena 100% (zł): 45,76 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
VaxigripTetra 2018-2019 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 457,00 Cena 100% (zł): 457,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

VaxigripTetra 2018-2019

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi Pasteur S.A.

CO ZAWIERA VAXIGRIP TETRA 2018/2019

Szczepionka zawiera 4 inaktywowane szczepy wirusa grypy. Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dla półkuli północnej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2018/2019.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek jest szczepionką, która pomaga chronić osoby dorosłe lub dzieci przed zachorowaniem na grypę. Szczepionka VaxigripTetra chroni przed czterema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce po około 2-3 tygodniach od momentu zaszczepienia. Szczepionka nie chroni przed przeziębieniem, mimo że niektóre jego objawy są podobne do objawów grypy.

KIEDY STOSUJE SIĘ VAXIGRIP TETRA 2018/2019

Szczepionka VaxigripTetra jest wskazana w profilaktyce zachorowania na grypę u osób dorosłych i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkę leku i sposób podawania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako wstrzyknięcie do mięśnia lub pod skórę.

KIEDY VAXIGRIP TETRA 2018/2019 NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na: substancje czynne, którykolwiek z pozostałych składników szczepionki lub na którykolwiek składnik, który może być obecny w bardzo małych ilościach, taki jak pozostałości jaja kurzego, neomycyna, formaldehyd lub octoxynol-9. Szczepionki nie należy stosować, jeśli u pacjenta dorosłego lub u dziecka stwierdzono chorobę przebiegającą z wysoką lub umiarkowaną gorączką lub ostrą chorobę - szczepienie powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed zastosowaniem szczepionki należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występuje: osłabienie odpowiedzi immunologicznej, spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy; krwawienia lub łatwość powstawania siniaków. Lekarz zadecyduje, czy pacjent dorosły lub dziecko powinni przyjąć szczepionkę. Omdlenie może wystąpić (zwłaszcza u młodzieży) po, lub nawet przed jakimkolwiek wkłuciem igły - należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jeśli pacjent lub jego dziecko doświadczyło omdleń przy poprzednich wstrzyknięciach. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, VaxigripTetra może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem szczepionki. Lekarz decyduje o możliwości podania szczepionki VaxigripTetra.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu leku, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionkę należy przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych