LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

VaxigripTetra 2020-2021 (Influenza vaccine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
VaxigripTetra 2020-2021 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 22,88 Cena 100% (zł): 45,76 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
VaxigripTetra 2020-2021 (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 457,00 Cena 100% (zł): 457,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

VaxigripTetra 2020-2021

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi Pasteur S.A.

Co zawiera szczepionka VaxigripTetra 2020-2021?

Szczepionka VaxigripTetra występuje w postaci zawiesiny do wstrzykiwań i jest dostępna na receptę.
Szczepionka VaxigripTetra 2020-2021 zawiera 4 inaktywowane szczepy wirusa grypy. Szczepionka ta jest zgodna z zaleceniami Unii Europejskiej oraz z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dla półkuli północnej na sezon 2020/2021.

Jak działa szczepionka VaxigripTetra 2020-2021?

Lek jest szczepionką, która pomaga chronić osoby dorosłe lub dzieci przed zachorowaniem na grypę. Szczepionka VaxigripTetra chroni przed 4 szczepami wirusa grypy, które są zawarte w szczepionce po około 2-3 tygodniach od zaszczepienia. Szczepionka nie będzie chronić pacjenta przed przeziębieniem, chociaż niektóre objawy przeziębienia są podobne do objawów grypy.

Kiedy stosować szczepionkę VaxigripTetra 2020-2021?

Szczepionka VaxigripTetra jest wskazana do profilaktyki zachorowania na grypę u osób dorosłych i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia. Szczepionka podawana w czasie ciąży pomaga chronić kobiety w ciąży, jak również dziecko od urodzenia do wieku poniżej 6 miesięcy, przenosząc ochronę z matki na dziecko w czasie ciąży.

Jak stosować szczepionkę VaxigripTetra 2020-2021?

Dorośli i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 17. roku życia otrzymują 1 dawkę szczepionki Vaxigrip Tetra. Dzieci poniżej 9. roku życia, które nie były wcześniej szczepione przeciw grypie, otrzymują 2 dawki szczepionki Vaxigrip Tetra; druga dawka powinna zostać podana tym dzieciom po upływie co najmniej 4 tygodni.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako zastrzyk do mięśnia lub pod skórę.

Kiedy szczepionka VaxigripTetra 2020-2021 nie może być stosowana?

Szczepionka VaxigripTetra nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na: substancje czynne zawarte w szczepionce, którykolwiek z pozostałych składników szczepionki lub na którykolwiek składnik, który może występować w bardzo małych ilościach, którym mogą być pozostałości jaja kurzego, neomycyna, formaldehyd lub octoxynol-9. Szczepionki VaxigripTetra nie należy stosować, jeśli u pacjenta dorosłego lub u dziecka stwierdzono chorobę przebiegającą z wysoką lub umiarkowaną gorączką lub ostrą chorobę - szczepienie powinno być odroczone do czasu wyzdrowienia.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki VaxigripTetra 2020-2021?

Przed zastosowaniem szczepionki VaxigripTetra należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występuje: osłabienie odpowiedzi immunologicznej, spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy; krwawienia lub łatwość powstawania siniaków. Lekarz zadecyduje, czy pacjent dorosły lub dziecko powinni przyjąć szczepionkę. Omdlenie może wystąpić (zwłaszcza u młodzieży) po, lub nawet przed jakimkolwiek wkłuciem igły - należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę jeśli pacjent lub jego dziecko doświadczyło omdleń przy poprzednich wstrzyknięciach. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, VaxigripTetra może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

Jak stosować szczepionkę VaxigripTetra 2020-2021 z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lekarz podejmuje decyzję, czy szczepionka VaxigripTetra może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki.

Czy można podać szczepionkę VaxigripTetra 2020-2021 w ciąży i okresie karmienia piersią?

O podaniu szczepionki VaxigripTetra u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki VaxigripTetra 2020-2021?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu leku VaxigripTetra, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka VaxigripTetra 2020-2021 wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Szczepionka VaxigripTetra nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę VaxigripTetra 2020-2021?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionki nie należy zamrażać, należy przechowywać w lodówce (2-8°C). Ampułko-strzykawkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym aby chronić przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner