LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Vemonis Femi (Metamizole + Caffeine + Drotaverine)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Vemonis Femi (OTC) tabletki powlekane 400 mg + 60 mg + 40 mg 6 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
11,00
Cena
100% (zł):
11,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vemonis Femi (OTC) tabletki powlekane 400 mg + 60 mg + 40 mg 12 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
16,30
Cena
100% (zł):
16,30
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vemonis Femi

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Vemonis Femi?

Lek Vemonis Femi występuje w postaci tabletek i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka powlekana zawiera 400 mg metamizolu sodowego, 60 mg kofeiny i 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Vemonis Femi?

Lek Vemonis Femi zawiera 3 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Metamizol sodowy działa przeciwbólowo, drotaweryna działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, a kofeina jest dodatkiem do leków przeciwbólowych.

Kiedy stosować Vemonis Femi?

Lek Vemonis Femi jest przeznaczony do stosowania u dorosłych do objawowego leczenia:
- bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu;
- bólów związanych ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie), przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane.

Jak stosować Vemonis Femi?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawka leku Vemonis Femi jest zależna od nasilenia bólu oraz od reakcji na lek. Zawsze należy wybierać najmniejszą dawkę konieczną do opanowania bólu.

  • Dorośli
    Zalecana dawka to 1 lub 2 tabletki dwa lub trzy razy dziennie, nie częściej niż co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa leku to 6 tabletek. Gdy objawy nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania leku Vemonis Femi lub gdy mimo przyjęcia leku objawy nasilają się, należy niezwłocznie udać się do lekarza.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Vemonis Femi nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek przed zastosowaniem leku Vemonis Femi powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Tabletki należy popijać dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody).

Kiedy Vemonis Femi nie może być stosowany?

Leku Vemonis Femi nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (metamizol, kofeinę i drotawerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku w przypadku występowania uczulenia na substancje należące do pochodnych pirazolonu lub pirazolidyn (np. fenazon, propyfenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon). Leku Vemonis Femi nie należy stosować u pacjentów z: niskim poziomem białych krwinek (granulocytopenią); zaburzeniami szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatycznym) lub zaburzeniami układu krwiotwórczego; astmą lub nietolerancją niektórych leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna, naproksen, która objawia się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym; ciężką niewydolnością wątroby lub nerek; ciężką niewydolnością serca; blokiem przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia; chorobami metabolicznymi, takimi jak porfiria, niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej); niedokrwistością. Nie należy stosować leku Vemonis Femi w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vemonis Femi?

Jeśli podczas stosowania leku Vemonis Femi objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku Vemonis Femi należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach: astma oskrzelowa (szczególnie z towarzyszącym zapaleniem zatok przynosowych i polipami w nosie); astma lub nietolerancja związana z przyjmowaniem niektórych leków przeciwbólowych; przewlekła pokrzywka; uczulenie na niektóre barwniki (np. tartrazyna) lub konserwanty (np. benzoesany); nietolerancja alkoholu (objawiająca się kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy w reakcji nawet na niewielkie ilości alkoholu; może to wskazywać na nierozpoznaną wcześniej astmę analgetyczną); niskie ciśnienie krwi, problemy z krążeniem, utrata płynów lub odwodnienie; nadciśnienie tętnicze; występowanie wysokiej gorączki; zaburzenia wątroby lub nerek. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), w złym stanie ogólnym. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Vemonis Femi i niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów: agranulocytozy, której oznakami są: zmiany zapalne w obrębie śluzówek (np. w obrębie jamy ustnej, gardła, okolicy odbytu czy narządów płciowych), ból gardła, gorączka); małopłytkowości, której objawami są zwiększona podatność na krwawienie, krwawe wybroczyny na skórze i śluzówkach; pancytopenii (której objawami są złe samopoczucie, zakażenie, uporczywa gorączka, siniaki, krwawienie, bladość). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Vemonis Femi i jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów ciężkich reakcji skórnych w postaci pęcherzy na skórze i śluzówkach jamy ustnej, narządów płciowych, spojówkach. Lek Vemonis Femi należy odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie wystąpienia nagłych objawów reakcji uczuleniowej, wstrząsu anafilaktycznego. Ponieważ lek Vemonis Femi zawiera kofeinę, w trakcie stosowania należy unikać spożywania dużych ilości produktów zawierających kofeinę (np. kawy, herbaty i niektórych innych napojów). Leku nie należy stosować tuż przed pójściem spać.

Jak stosować Vemonis Femi z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: cyklosporyny, metotreksatu, kwasu acetylosalicylowego, salicylanów, bupropionu, cymetydyny, nikotyny, disulfiramu, lewodopy, klarytromycyny, etynyloestradiolu, sertraliny.

Czy można stosować Vemonis Femi w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Vemonis Femi u kobiet w ciąży lub u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vemonis Femi?

Należy natychmiast odstawić lek Vemonis Femi i zgłosić się po pomoc medyczną w razie pojawienia się ciężkich działań niepożądanych: reakcje uczuleniowe, takie jak obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania, świąd, pieczenie, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka; ciężki skurcz oskrzeli; objawy wstrząsu anafilaktycznego (zagrażające życiu zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie, omdlenie); objawy pancytopenii (takie jak ogólne złe samopoczucie, gorączka, objawy zakażenia); objawy agranulocytozy (takie jak wysoka gorączka, dreszcze, ból gardła, trudności w połykaniu, stany zapalne śluzówki jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy, podwyższone OB); pęcherzowy rumień wielopostaciowy (takie jak pęcherze przechodzące w nadżerki na śluzówkach jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych); ciężkie reakcje skórne (takie jak zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i śluzówek prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry); ostra uogólniona osutka krostkowa; pęcherze skóry; objawy ostrej niewydolności nerek (takie jak wydalanie małej ilości moczu, zatrzymaniem wydalania moczu; nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
Podczas stosowania leku Vemonis Femi niezbyt często może wystąpić wysypka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa). Rzadko: zmiany skórne grudkowo-plamkowe, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, bezsenność, drżenie, kołatanie serca. Mogą także wystąpić następujące działania niepożądane: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wrzody trawienne i krwawienie, wymioty, zgaga, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, zatwardzenie, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach, bóle i zawroty głowy, podwyższony lub zmniejszony poziom glukozy krwi, drażliwość, bezsenność, nerwowość, niepokój, nadaktywność psychoruchowa, zwiększenie siły kurczliwości mięśnia sercowego, nieregularny rytm serca, przyspieszone bicie serca, zaczerwienienie twarzy, szyi i dekoltu, wysypki lub wykwity skórne różnego rodzaju, zmiany wysiękowe, nadmierna potliwość, skurcze mięśni, wyczerpanie, obniżone ciśnienie krwi, zdenerwowanie, zwiększony przepływ moczu, podwyższony klirens kreatyniny, zwiększone wydalanie sodu i wapnia.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Vemonis Femi?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Vemonis Femi należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu uzyskania dalszych porad.

Czy Vemonis Femi wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W zalecanym zakresie dawkowania, nie stwierdzono wpływu leku Vemonis Femi na koncentrację i czas reakcji. W przypadku większych dawek metamizolu lub po spożyciu alkoholu, koncentracja i czas reakcji mogą się pogorszyć lub drotaweryna może wywołać zawroty głowy, a kofeina nadaktywność psychoruchową i zdenerwowanie albo wyczerpanie. Zaburzenia te mogą stwarzać zagrożenie w sytuacjach, gdy są one szczególnie ważne, np. podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Vemonis Femi?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Vemonis Femi - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Vemonis Femi - powiązane artykuły

Sobota, 12 grudnia 2020

Metamizol - ryzyko polekowego uszkodzenia wątroby Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów...

Więcej »

Najczęstsze wakacyjne bóle brzucha wynikaja z niestrawności, zapalenia pęcherza lub bolesnego miesiączkowania.

Więcej »

W zapobieganiu kamicy moczowej i pomocniczo w usuwaniu drobnych złogów i piasku nerkowego często stosowane są preparaty ziołowe.

Więcej »

Leki rozkurczowe i przeciwbólowe to leki objawowe, które łagodzą ból nie leczą jego przyczyny. Zobacz kiedy i które leki możesz zastosować.

Więcej »

Leki stosowane w dolegliwościach miesiączkowych to wyłącznie leki łagodzące objawy napięcia przedmiesiączkowego i leki przeciwbólowe i rozkurczowe.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem