Dodaj do mojego indeksu leków »

Venożel (Diclofenac+Tribenoside+Escin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Venożel (OTC) żel 12 mg + 10 mg + 5 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,80 Cena 100% (zł): 18,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Venożel (OTC) żel 12 mg + 10 mg + 5 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,60 Cena 100% (zł): 29,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Venożel

Informacja dla pacjenta

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego, 10 mg trybenozydu i 5 mg escyny. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

WSKAZANIA
Zapalenie żył kończyn dolnych. Obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych. Zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa. Pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania). Ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Preparat należy stosować miejscowo na skórę 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm. Po nałożeniu żel należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Preparatu nie należy stosować pod opatrunki (bandaże, plastry). Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeśli po upływie 7 dni stosowania żelu objawy nie ustąpią lub nasilą się, zalecana jest kontrola lekarska.
Dzieci
Ze względu na brak danych klinicznych nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra. Otwarte rany. Występowanie napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W pierwszych dwóch trymestrach ciąży preparat można stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyść z zastosowania u matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. W trzecim trymestrze ciąży stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. W okresie karmienia piersią stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk). W przypadku długotrwałego stosowania preparatu na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić działania niepożądane wynikające z ogólnego działania diklofenaku.

UWAGI
Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu na duże powierzchnie skóry lub długotrwale. W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne (również solarium). Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych