LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Venoruton forte (Oxerutins) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Venoruton forte (OTC) tabletki 500 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 44,20 Cena 100% (zł): 44,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Venoruton forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Stada Arzneimittel AG

Co zawiera Venoruton lub Venoruton forte?

Lek Venoruton występuje w postaci kapsułek i tabletek. Obie pozycje leku są dostępne bez recepty.
Venoruton 300
1 kapsułka Venoruton 300 zawiera 300 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów (okserutyn).
Venoruton forte
1 tabletka Venoruton forte zawiera 500 mg o-(β-hydroksyetylo)-rutozydów (okserutyn).

Jak działa Venoruton?

Lek Venoruton stabilizuje ścianę żylną, co prowadzi do zmniejszenia przepuszczalności naczyń i w konsekwencji do zmniejszenia obrzęku.

Kiedy stosować Venoruton lub Venoruton forte?

Lek Venoruton 300 lub Venoruton forte jest stosowany w leczeniu objawowym przewlekłej niewydolności żylnej (żylaków podudzi).
Lek Venoruton 300 lub Venoruton forte jest stosowany również w leczeniu objawowym hemoroidów oraz może być stosowany pomocniczo w mikroangiopatiach w przebiegu cukrzycy.

Jak stosować Venoruton lub Venoruton forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Dawkowanie kapsułek Venoruton 300
Początkowo 1 kapsułka Venoruton 300 3 razy na dobę, aż do całkowitego ustąpienia objawów, zwykle przez około 2 do 4 tygodni. Zaleca się kontynuowanie leczenia, jako terapii podtrzymującej, jeszcze przez kilka tygodni celem wzmocnienia efektu leczniczego, przy utrzymaniu takiego samego dawkowania lub stosowaniu dawkowania podtrzymującego 1 kapsułka Venoruton 300 2 razy na dobę.
Dawkowanie tabletek Venoruton forte
Początkowo 1 tabletka Venoruton forte 2 razy na dobę, aż do całkowitego ustąpienia objawów, zwykle przez około 2 do 4 tygodni. Zaleca się kontynuowanie leczenia, jako terapii podtrzymującej, jeszcze przez kilka tygodni celem wzmocnienia efektu leczniczego, przy utrzymaniu takiego samego dawkowania lub stosowaniu dawkowania podtrzymującego 1 tabletka Venoruton forte raz na dobę.
Dzieci
Leku Venoruton 300 lub Venoruton forte nie zaleca się stosować u dzieci.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma szczegółowych danych dotyczących dawkowania leku Venoruton 300 lub Venoruton forte u osób w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Lek stosuje się doustnie.

Kiedy Venoruton lub Venoruton forte nie może być stosowany?

Leku Venoruton 300 lub Venoruton forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (okserutyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Venoruton lub Venoruton forte?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Venoruton 300 lub Venoruton forte należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku występowania obrzęków w okolicach kostek spowodowanych chorobami serca, wątroby lub nerek, ponieważ w tych przypadkach lek nie jest skuteczny. 

Jak stosować Venoruton z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Venoruton lub Venoruton forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku stosowania leku Venoruton 300 lub Venoruton forte u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Venoruton lub Venoruton forte?

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia przewodu pokarmowego (w tym: wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, dyskomfort w żołądku, zaburzenia żołądkowe, niestrawność) oraz świąd. Bardzo rzadko: zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, nagłe zaczerwienienie twarzy.
Należy przerwać stosowanie leku Venoruton 300 lub Venoruton forte i zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej: trudności w oddychaniu lub przełykaniu; obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła; silny świąd skóry z czerwoną wysypką, pokrzywką lub guzkami.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Venoruton lub Venoruton forte?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Venoruton lub Venoruton forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących lek Venoruton 300 lub Venoruton forte obserwowano zmęczenie i zawroty głowy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Venoruton lub Venoruton forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama