LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vermox (Mebendazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vermox (Rp) tabletki 100 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 11,93 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vermox (import równoległy) (Rp) tabletki 100 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 9,43 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vermox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Plc., InPharm Sp. z o.o.

Co zawiera Vermox?

Lek Vermox występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 100 mg mebendazolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Vermox?

Mebendazol jest lekiem o działaniu przeciwrobaczym.

Kiedy stosować Vermox?

Lek Vermox jest wskazany w leczeniu zarażeń pasożytniczych układu pokarmowego, pojedynczych lub mieszanych, spowodowanych następującymi gatunkami pasożytów: owsik ludzki, włosogłówka, glista ludzka, tęgoryjec dwunastniczy, tęgoryjec amerykański.

Jak stosować Vermox?

Dawkowanie leku Vermox, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy ściśle przestrzegać dawki przepisanej przez lekarza, a kontrola lekarska jest konieczna aż do ustąpienia objawów (np. do wykonania zalecanego badania stolca).
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować, popijając wodą, najlepiej wieczorem. Tabletkę można przyjmować w całości lub można ją żuć lub pokruszyć w celu ułatwienia połknięcia. Podczas leczenia nie jest konieczne przestrzeganie specjalnej diety ani stosowanie środków przeczyszczających.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Vermox?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Kiedy Vermox nie może być stosowany?

Leku Vermox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (mebendazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vermox?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vermox lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Bardzo ważne jest utrzymywanie higieny osobistej w czasie leczenia i po jego zakończeniu, aby zapobiec nawrotowi zarażenia oraz przeniesieniu pasożytów na inne osoby.

Jak stosować Vermox z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Vermox w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Vermox u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vermox?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vermox, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowania leku Vermox i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących objawów: reakcje uczulenia (w tym obrzęk naczynioruchowy, wykwity skórne, wysypka i pokrzywka, trudności w oddychaniu, uczucie osłabienia; ciężkie reakcje skórne z rozprzestrzeniającą się wysypką z pęcherzami i łuszczącą się skórą (szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych) lub nasilone złuszczanie skóry; objawy zapalenia wątroby (takie jak: zmęczenie, utrata apetytu, bóle brzucha, wymioty, blade stolce, ciemno zabarwiony mocz, zażółcenie skóry lub oczu); częste zakażenia.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Vermox?

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy zgłosić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Czy Vermox wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Vermox nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Vermox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama