LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vesicare (Solifenacin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vesicare (Rp) zawiesina doustna 1 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 87,00 Cena 100% (zł): 87,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vesicare 5 mg (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 63,52 Cena 100% (zł): 63,52 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vesicare 10 mg (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 66,04 Cena 100% (zł): 66,04 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vesicare

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Astellas Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA LEK VESICARE?

Vesicare tabletki
1 tabletka powlekana Vesicare zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Vesicare zawiesina doustna
1 ml zawiesiny doustnej Vesicare zawiera 1 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera niewielkie ilości alkoholu.

jak działa lek vesicare?

Solifenacyna zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

kiedy stosować lek vesicare?

Vesicare tabletki
Lek Vesicare w postaci tabletek jest stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego. Należą do nich: parcia naglące, czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu, częstomocz i nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety.
Vesicare zawiesina doustna
Lek Vesicare w postaci zawiesiny doustnej jest stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego u dorosłych (należą do nich: parcia naglące, czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu, częstomocz i nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety).
Lek Vesicare w postaci zawiesiny doustnej jest stosowany w leczeniu stanu zwanego nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego u dzieci w wieku od 2 do 18 lat (jest to stan, w którym występują mimowolne skurcze pęcherza moczowego, które są wrodzone lub wynikają z uszkodzenia nerwów kontrolujących pęcherz).

jak stosować lek vesicare?

Dawkowanie leku Vesicare, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki
Lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją płynem; tabletki nie należy rozgniatać.
Zawiesina doustna
Lek należy przyjmować raz dziennie; można przyjmować przed lub po posiłku. Po przyjęciu dawki leku Vesicare należy wypić szklankę wody. Nie należy przyjmować leku z jedzeniem i (lub) innymi napojami (przypadkowe spożycie z jedzeniem i (lub) innymi napojami może powodować uczucie gorzkiego smaku i drętwienia w jamie ustnej). Do dawkowania zawiesiny doustnej należy stosować strzykawkę doustną.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku vesicare?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy lek vesicare nie może być stosowany?

Leku Vesicare nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Vesicare w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Leku Vesicare w postaci zawiesiny nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego.
Leku Vesicare w postaci zawiesiny nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat w leczeniu nadreaktywności wypieracza pochodzenia neurogennego.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku vesicare?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vesicare lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeżeli podczas stosowania leku Vesicare wystąpi napad alergii lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

jak stosować lek vesicare z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy lek vesicare można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Vesicare u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku vesicare?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Vesicare, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Vesicare i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak trudności w oddychaniu.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku vesicare?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

czy lek vesicare wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Vesicare może powodować niewyraźne widzenie, rzadziej senność i uczucie zmęczenia - jeśli występują takie działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

jak przechowywać lek vesicare?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki tabletki można przechowywać przez 6 miesięcy. Po pierwszym otwarciu butelki zawiesina doustna możne być przechowywana przez 28 dni (po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia butelki należy wyrzucić niezużytą zawartość).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl