LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vesisol (Solifenacin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vesisol (Rp) tabletki powlekane 5 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 7,34 Cena 100% (zł): 19,57 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vesisol (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 12,75 Cena 100% (zł): 37,21 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vesisol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

G.L. Pharma GmbH

Co zawiera Vesisol?

Lek Vesisol występuje w postaci tabletek w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg lub 10 mg bursztynianu solifenacyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Vesisol?

Solifenacyna zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Kiedy stosować Vesisol?

Lek Vesisol jest stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego. Objawami pęcherza nadreaktywnego są: parcia naglące, czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu, częstomocz i nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety.

Jak stosować Vesisol?

Dawkowanie leku Vesisol, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem; tabletek nie należy rozgniatać.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Vesisol?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Vesisol nie może być stosowany?

Leku Vesisol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (solifenacynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Vesisol nie należy stosować u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Vesisol?

Przed przepisaniem leku Vesisol lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje o zastosowaniu leku oraz określi czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji podczas leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeżeli podczas stosowania leku Vesisol wystąpi atak alergii lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Vesisol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Vesisol w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowaniu leku Vesisol u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Vesisol?

Działania niepożądane leku Vesisol są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Vesisol i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak trudności w oddychaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Vesisol?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy Vesisol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Vesisol mogą wystąpić niewyraźne widzenie, czasem senność i uczucie zmęczenia - jeśli występują takie działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Jak przechowywać Vesisol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner