LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vesomni (Solifenacin+Tamsulosin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vesomni (Rp) tabletki o modyfikowanym uwalnianiu 6 mg + 0,4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 180,00 Cena 100% (zł): 180,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vesomni

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Astellas Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA LEK VESOMNI?

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu Vesomni zawiera 6 mg bursztynianu solifenacyny i 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny.

jak działa lek vesomni?

Lek Vesomni zawiera 2 substancje czynne: solifenacynę i tamsulosynę. Solifenacyna hamuje niepożądane skurcze pęcherza moczowego i zwiększa objętość moczu, jaka może gromadzić się w pęcherzu, natomiast tamsulosyna poprawia przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwia oddawanie moczu.

kiedy stosować lek vesomni?

Lek Vesomni jest stosowany u mężczyzn w leczeniu umiarkowanie ciężkich i ciężkich objawów ze strony dolnych dróg moczowych, związanych z fazą napełnienia pęcherza oraz z fazą opróżniania pęcherza, które spowodowane są schorzeniami pęcherza oraz powiększeniem gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego). Lek Vesomni stosuje się wówczas, gdy poprzednio stosowany w tym samym schorzeniu lek jednoskładnikowy nie przyniósł oczekiwanej poprawy.

jak stosować lek vesomni?

Dawkowanie leku Vesomni, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków Nie należy rozkruszać ani żuć tabletki.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku vesomni?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy lek vesomni nie może być stosowany?

Leku Vesomni nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (solifenacynę i tamsulosynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Vesomni nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku vesomni?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vesomni lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem, podejmie decyzję o zastosowaniu leku oraz przedstawi zalecenia dotyczące kontroli leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Jeżeli w czasie stosowania leku pacjent podejrzewa u siebie ostre zatrzymanie moczu (nagła niemożność oddania moczu), powinien natychmiast udać się do lekarza. Lek Vesomni może mieć wpływ na ciśnienie krwi, czego skutkiem mogą być zawroty głowy, zamroczenie lub rzadko omdlenie - w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy usiąść lub położyć się, i poczekać aż objawy ustąpią. Jeżeli u pacjenta zaplanowano chirurgiczny zabieg okulistyczny z powodu zaćmy lub jaskry, należy poinformować lekarza okulistę, że w przeszłości stosowało się, aktualnie stosuje się lub planuje się stosować lek Vesomni. Jeżeli podczas stosowania leku Vesomni wystąpią ciężkie objawy alergii lub ciężka reakcja skórna (np. powstawanie pęcherzy na skórze lub złuszczanie naskórka), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

jak stosować lek vesomni z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy lek vesomni można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Vesomni nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku vesomni?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas terapii lekiem Vesomni, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać leczenie lekiem Vesomni i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku vesomni?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala.

czy lek vesomni wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Vesomni może powodować zawroty głowy, niewyraźne widzenie, zmęczenie oraz senność - jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

jak przechowywać lek vesomni?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl