LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Viagra Connect Max (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Viagra Connect Max (OTC) tabletki powlekane 50 mg 2 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
45,50
Cena
100% (zł):
45,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Viagra Connect Max (OTC) tabletki powlekane 50 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
78,00
Cena
100% (zł):
78,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Viagra Connect Max

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Upjohn EESV

Co zawiera Viagra Connect Max?

Lek Viagra Connect Max jest dostępny bez recepty w postaci tabletek powlekanych.
1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Lek zawiera laktozę i dlatego pacjenci, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed jego przyjęciem.

Jak działa Viagra Connect Max?

Syldenafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego i wywołując erekcję. Syldenafil pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować lek Viagra Connect Max?

Lek Viagra Connect Max jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn w wieku powyżej 18 lat. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia umożliwiającej satysfakcjonującą aktywność seksualną.

Jak stosować lek Viagra Connect Max?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większej liczby tabletek Viagra Connect Max niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku Viagra Connect Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli mężczyźni
    Należy przyjmować 1 tabletkę około godzinę przed aktywnością seksualną. Nie należy przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.
    Lek Viagra Connect Max pomaga osiągnąć erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym lek zaczyna działać, jest różny u różnych pacjentów; zwykle wynosi od 30 do 60 minut. Lek można przyjmować do 4 godzin przed planowaną aktywnością seksualną. Jeśli lek Viagra Connect Max nie pomoże pacjentowi przy pierwszej próbie, należy podejmować kolejne próby, pamiętając że można przyjąć tylko 1 tabletkę w ciągu doby, chyba że lekarz zaleci inaczej. U większości mężczyzn lek działa za pierwszym lub drugim razem. Jeśli minęło trochę czasu od momentu, kiedy pacjent był w stanie uzyskać i utrzymać erekcję, może być koniecznie podjęcie kilku prób, zanim pacjent uzyska pożądany efekt. Jeśli pacjent przyjął lek Viagra Connect Max i nadal nie występuje lub nie utrzymuje się u niego erekcja, powinien porozmawiać o tym z lekarzem.
  • Dzieci i młodzież
    Leku Viagra Connect Max nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni omówić z lekarzem przyjmowanie leku.

Sposób podawania

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Przyjmowanie leku po tłustym posiłku może opóźnić początek jego działania. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Kiedy lek Viagra Connect Max nie może być stosowany?

Leku Viagra Connect Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy przyjmować, jeśli pacjent nie ma problemów z erekcją, ponieważ wtedy lek nie będzie miał żadnego korzystnego działania. Leku Viagra Connect Max nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie następujące leki: azotany w celu łagodzenia bólu w klatce piersiowej lub w leczeniu niewydolności serca; leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers); lek zawierający substancję riocyguat (lub inne leki pobudzające cyklazę guanylową) stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego; lek zawierający substancję rytonawir stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV. Leku Viagra Connect Max nie należy przyjmować, jeśli u pacjenta występuje deformacja anatomiczna prącia. Stosowanie tego leku jest przeciwwskazane, jeśli lekarz zalecił pacjentowi unikanie aktywności seksualnej, np. z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi. Nie stosować leku Viagra Connect Max, jeśli u pacjenta stwierdzono: ciężkie choroby serca (takie jak niedawno przebyty (w ciągu ostatnich 6 miesięcy) zawał serca lub udar mózgu, niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca), ciężką chorobę wątroby albo niskie ciśnienie krwi (poniżej 90/50 mmHg). Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek poważna utrata wzroku z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego, taka jak przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego lub jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzoną chorobę oczu, taką jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Lek Viagra Connect Max nie może być stosowany u kobiet ani u osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Viagra Connect Max?

Jeśli po zastosowaniu leku Viagra Connect Max objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Viagra Connect Max pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli: choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową, białaczkę lub szpiczak mnogi (w przypadku tych chorób stosowanie leków na zaburzenia erekcji może zwiększać ryzyko wystąpienia priapizmu); ma chorobę wrzodową lub skazę krwotoczną (np. hemofilię); stwierdzono u niego zaburzenia czynności nerek lub wątroby. Jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony serca, lekarz oceni czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną. Syldenafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy przerwać stosowanie leku Viagra Connect Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed przyjęciem leku Viagra Connect Max nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu.

Jak stosować lek Viagra Connect Max z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku Viagra Connect Max jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów w celu łagodzenia objawów bólu w klatce piersiowej lub niewydolności serca albo jeśli przyjmuje się leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Nie należy stosować leku Viagra Connect Max, jeśli pacjent przyjmuje rytonawir, ponieważ jednoczesne przyjmowanie tych leków może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić inną dawkę syldenafilu. Przed zastosowaniem leku Viagra Connect Max należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, takie jak itrakonazol lub ketokonazol oraz antybiotyki, takie jak erytromycyna. Leki zwane alfa-adrenolitykami stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub powiększenia prostaty (takie jak alfuzosyna, doksazosyna lub tamsulosyna) mogą powodować zawroty głowy, utratę koncentracji lub niewyraźne widzenie, spowodowane niskim ciśnieniem krwi - w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Viagra Connect Max.

Jak stosować lek Viagra Connect Max z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku Viagra Connect Max po tłustym posiłku może opóźnić początek jego działania. Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może czasowo zaburzać zdolność uzyskania erekcji - aby odnieść korzyści ze stosowania leku Viagra Connect Max, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed aktywnością seksualną. Podczas przyjmowania leku Viagra Connect Max nie należy jeść grejpfrutów i pić soku grejpfrutowego.

Czy można stosować lek Viagra Connect Max w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Viagra Connect Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Viagra Connect Max?

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek z następujących objawów należy przerwać stosowanie leku Viagra Connect Max i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną: ból w klatce piersiowej (jeśli taki ból wystąpi przed stosunkiem płciowym, w czasie lub po nim, należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); przedłużona i niekiedy bolesna erekcja (jeśli erekcja trwa dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku; reakcja alergiczna (z takimi objawami jak nagły świszczący oddech, trudności z oddychaniem lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła); ciężkie reakcje skórne (z objawami takimi jak ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu); napady drgawek.
Podczas stosowania leku Viagra Connect Max bardzo często mogą wystąpić bóle głowy. Często: nudności, niestrawność, zatkany nos, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia. Niezbyt często: wymioty, ból w nadbrzuszu, refluks (w tym zgaga), wysypka skórna, ból kończyn górnych lub dolnych, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia, podrażnienie oka, zaczerwienienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, obniżenie ciśnienia tętniczego, bóle mięśniowe, senność, zmniejszona wrażliwość na dotyk, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane zatoki, nieżyt nosa (z objawami takimi jak katar, kichanie i zatkany nos), obecność krwi w moczu. Rzadko: omdlenie, suchość nosa, obrzęk śluzówki nosa, drażliwość, nagłe pogorszenie lub nagła utrata słuchu, nagły, niespodziewany zgon spowodowany zaburzeniami pracy serca, udar mózgu, zawał serca, ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie dopływu krwi do niektórych części mózgu, uczucie dławienia się, drętwienie w jamie ustnej, krwawienie w tylnym odcinku gałki ocznej, podwójne widzenie, pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia czucia w obrębie gałki ocznej, obrzęk gałki ocznej lub powieki, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Viagra Connect Max?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Viagra Connect Max wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Viagra Connect Max może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli po zastosowaniu leku pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Viagra Connect Max?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Viagra Connect Max - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Viagra Connect Max - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem