LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vicks MedDex (Dextromethorphan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (OTC) syrop 20 mg/15 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vicks MedDex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

CO ZAWIERA VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

15 ml syropu Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy zawiera 20 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sacharozę i miód - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera sód, co należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent znajduje się na diecie o niskiej zawartości soli. Lek zawiera alkohol.

JAK DZIAŁA VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

KIEDY STOSOWAĆ VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest stosowany w objawowym leczeniu suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

JAK STOSOWAĆ VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
15 ml syropu Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 45 ml syropu. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej.
Dzieci i młodzież
Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

KIEDY VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy stosować podczas przyjmowania leków z grupy inhibitorów MAO lub w ciągu 14 dni po przerwaniu stosowania inhibitorów MAO. Nie stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa) oraz ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Nie należy stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 3-5 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Jeśli u pacjenta występuje kaszel z wytwarzaniem znaczącej ilości śluzu (z odkrztuszaniem), lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może być stosowany tylko po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

JAK STOSOWAĆ VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: chinidyna, amiodaron, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon. Konieczna jest konsultacja lekarza, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje leki uspokajające, nasenne lub przeciwlękowe. W czasie stosowania leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Stosowanie leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy w czasie ciąży i karmienia piersią powinno odbywać się jedynie po konsultacji z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

Niezbyt często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne i (lub) wstrząs anafilaktyczny, obrzęk jamy ustnej i gardła, umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty. Rzadko mogą wystąpić wysypki skórne. Bardzo rzadko: senność, omamy. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować umiarkowane zmęczenie. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy zawiera alkohol.

JAK PRZECHOWYWAĆ VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl