Dodaj do mojego indeksu leków »

Vicks MedDex (Dextromethorphan, Dekstrometorfan) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy (OTC) syrop 20 mg/15 ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vicks MedDex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

CO ZAWIERA VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

15 ml syropu zawiera 20 mg bromowodorku dekstrometorfanu. Lek zawiera sacharozę i miód - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera sód, co należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent znajduje się na diecie o niskiej zawartości soli. Lek zawiera alkohol.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo. Hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu bez względu na przyczynę.

KIEDY STOSUJE SIĘ VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY

Lek jest stosowany w objawowym leczeniu suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
15 ml syropu 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 45 ml syropu. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni bez porady lekarskiej.
Dzieci i młodzież
Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

KIEDY VICKS MEDDEX O SMAKU MIODU NA KASZEL SUCHY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dekstrometorfan) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować podczas przyjmowania leków z grupy inhibitorów MAO lub w ciągu 14 dni po przerwaniu stosowania inhibitorów MAO. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa) oraz ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 3-5 dni albo choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy skontaktować się z lekarzem. Należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu (ryzyko przedawkowania). Jeśli u pacjenta występuje kaszel z wytwarzaniem znaczącej ilości śluzu (z odkrztuszaniem), lek może być stosowany tylko po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie tego leku może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Dekstrometorfanu nie należy przyjmować w trakcie leczenia inhibitorami MAO oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami. Dekstrometorfanu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi dekstrometorfan (ryzyko przedawkowania). Przed zastosowaniem dekstrometorfanu należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki: chinidyna, amiodaron, fluoksetyna, haloperydol, paroksetyna, propafenon. Konieczna jest konsultacja lekarza, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje leki uspokajające, nasenne lub przeciwlękowe. W czasie stosowania dekstrometorfanu nie należy pić alkoholu oraz przyjmować leków zawierających alkohol.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Stosowanie leku w czasie ciąży i karmienia piersią powinno odbywać się jedynie po konsultacji z lekarzem.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne i (lub) wstrząs anafilaktyczny, obrzęk jamy ustnej i gardła, umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty. Rzadko mogą wystąpić wysypki skórne. Bardzo rzadko: senność, omamy. Może wystąpić uzależnienie od dekstrometorfanu, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować umiarkowane zmęczenie. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę, że lek zawiera alkohol.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych