LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vicks Sinex (Oxymetazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 15 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vicks Sinex

Informacja dla pacjenta

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

SKŁAD
1 ml zawiera 0,5 mg chlorowodorku oksymetazoliny. 1 dawka (50 μl) zawiera około 25 mcg chlorowodorku oksymetazoliny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Wskazania

Miejscowe łagodzenie objawów niedrożności nosa, na przykład towarzyszących zapaleniu błony śluzowej nosa lub zapaleniu zatok.

Dawkowanie

Preparatu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 7 dni.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat
1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, maksymalnie 2-3 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 lat do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, maksymalnie 2-3 razy na dobę. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zapalenie skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychające zapalenie błony śluzowej nosa. Ostra choroba wieńcowa lub duszność w przebiegu niewydolności serca. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów po przezklinowej hipofizektomii. Pacjenci stosujący inhibitory MAO lub którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni. Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: kichanie, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła. Rzadko: lęk, sedacja, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci; tachykardia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi; przekrwienie reaktywne, ból głowy, nudności, wysypka i zaburzenia widzenia. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany może prowadzić do osłabienia działania i (lub) ponownego przekrwienia błony śluzowej nosa.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl