LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vicks Antigrip Complex (Paracetamol + Guaifenesin + Phenylephrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vicks Antigrip Complex (OTC) proszek do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 10 mg 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vicks Antigrip Complex

WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

SKŁAD
1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. 1 saszetka zawiera 2000 mg sacharozy, 6 mg aspartamu i 157 mg sodu oraz żółcień chinolinową.

Wskazania

Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gorączka, nieżyt nosa oraz ułatwianie odksztuszania przy kaszlu produktywnym.

Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej
Dawka jednorazowa to 1 saszetka. W razie potrzeby podawać co 4 godziny, ale nie przekraczać 4 saszetek w ciągu 24 godzin. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Zawartość 1 saszetki rozpuścić w standardowym kubku gorącej, lecz nie wrzącej wody (około 250 ml). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury nadającej się do picia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek. Nadciśnienie. Nadczynność tarczycy. Cukrzyca. Choroba serca. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Porfiria. Stosowanie u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki antydepresyjne. Stosowanie u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni. Stosowanie u pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Stosowanie u pacjentów przyjmujących aktualnie inne leki sympatykomimetyczne. Fenyloketonuria. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: rzadko fenylefryna może powodować tachykardię; bardzo rzadko po stosowaniu paracetamolu zaburzenia morfologii krwi (np. trombocytopenia, agranulocytoza, anemia hemolityczna, neutropenia, leukopenia, pancytopenia); po stosowaniu fenylefryny rzadko bezsenność, nerwowość, drżenie, lęk, niepokój, dezorientacja, drażliwość i ból głowy; ból i zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego mogą również w rzadkich przypadkach występować po stosowaniu gwajafenezyny; po stosowaniu fenylefryny często jadłowstręt, nudności i wymioty; po stosowaniu gwajafenezyny rzadko dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty i biegunka; pojedyncze przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek po przedłużonym stosowaniu dużych dawek paracetamolu; rzadko po stosowaniu paracetamolu może wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka skórna i pokrzywka; rzadko przy stosowaniu fenylefryny może wystąpić wzrost ciśnienia krwi z towarzyszącym bólem głowy, wymiotami i kołataniami serca; rzadko reakcje alergiczne lub reakcje nadwrażliwości w związku ze stosowaniem fenylefryny i paracetamolu (m.in. wysypka skórna, pokrzywka, anafilaksja i skurcz oskrzeli); rzadko zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych.

UWAGI
Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy uwzględnić możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i dezorientacja.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner