LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vigalex Bio (Colecalciferol - vitamin D3) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vigalex Bio (OTC) tabletki 1000 j.m. 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,30 Cena 100% (zł): 13,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Vigalex Bio (OTC) tabletki 1000 j.m. 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,00 Cena 100% (zł): 27,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vigalex Bio

Biofarm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 25 mcg (1000 j.m.) witaminy D3. 1 tabletka zawiera 1,75 mg sacharozy.

Wskazania

Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych.
Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.
Zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci i dorosłych.
Leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych.

Dawkowanie

Bez nadzoru lekarza preparat nie powinien być stosowany długotrwale (powyżej 3 miesięcy) lub w dawkach większych niż zalecane.
Zapobieganie niedoborowi witaminy D u dorosłych i dzieci z prawidłową masą ciała
Dorośli: 1000-2000 j.m. na dobę.
Młodzież od 11 do 18 lat: 1000 do 2000 j.m. na dobę.
Dzieci od 6 do 10 lat: 1000 j.m. na dobę.
Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią (w porozumieniu z lekarzem)
Zazwyczaj zalecana dawka to 2000 j.m. na dobę, niezależnie od pory roku, chyba, że lekarz zaleci inny sposób dawkowania. W czasie ciąży kobiety powinny stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, ponieważ ich zapotrzebowanie na witaminę D może różnić się w zależności od zasobów ustrojowych witaminy D.
Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dorosłych i dzieci z prawidłową masą ciała
Dorośli: 2000 j.m. na dobę.
Młodzież od 11 do 18 lat: 2000 j.m. na dobę.
Dzieci od 6 do 10 lat: 1000 j.m. na dobę.
Leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych
Dorośli: 2000 do 4000 j.m. na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Nie jest zalecane podawanie preparatu dzieciom w wieku poniżej 6 lat ze względu na jego postać.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie jest konieczna modyfikacja dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletkę należy przyjmować, popijając wystarczającą ilością płynu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria. Kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek. Rzekoma niedoczynność przytarczyc.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Po potwierdzeniu ciąży suplementacja witaminy D powinna być prowadzona pod kontrolą 25(OH)D w surowicy, tak aby utrzymać stężenie optymalne w granicach > 30-50 ng/ml; jeżeli oznaczenie witaminy 25(OH)D nie jest możliwe, zalecane jest stosowanie witaminy D w dawce 2000 j.m. na dobę przez cały okres ciąży. Nie obserwowano przedawkowania witaminy D u noworodków i niemowląt kobiet karmiących piersią; niemowlęta karmione piersią wymagają dodatkowej suplementacji witaminy D. Jeżeli oznaczenie witaminy 25(OH)D u kobiet karmiących piersią nie jest możliwe, zalecane jest stosowanie witaminy D w dawce 2000 j.m. na dobę przez cały okres karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka; hiperkalcemia i hiperkalciuria w przypadku przedłużonego stosowania dużych dawek; reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd skóry, wysypka lub pokrzywka.

UWAGI
Określając całkowitą dawkę witaminy D należy uwzględnić już stosowane produkty zawierające witaminę D lub jej analogi, suplementy diety zawierające witaminę D, żywność wzbogaconą w witaminę D oraz stopień ekspozycji pacjenta na słońce.
U pacjentów z sarkoidozą preparat powinien być podawany wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko nadmiernej przemiany witaminy D do aktywnych metabolitów - u tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz w moczu. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczonych preparatem należy kontrolować metabolizm wapnia i fosforanów. Podczas długotrwałego stosowania cholekalcyferolu, zwłaszcza w dawce dobowej przekraczającej 1000 j.m. witaminy D, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz kontrolować czynność nerek, szczególnie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku oraz przy jednoczesnym leczeniu glikozydami nasercowymi czy środkami moczopędnymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama