LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Viregyt-K (Amantadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Viregyt-K (Rp) kapsułki 100 mg 50 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 6,08 / 6,08 Cena 100% (zł): 20,28 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Viregyt-K

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Egis Pharmaceuticals PLC

Co zawiera Viregyt-K?

Lek Viregyt-K występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 100 mg chlorowodorku amantadyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Viregyt-K?

Amantadyna należy do grupy leków, które zwiększają poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, w tym w mózgu. Stwierdzono, że amantadyna wykazuje także działanie przeciwwirusowe.

Kiedy stosować Viregyt-K?

Lek Viregyt-K jest stosowany u dorosłych w leczeniu choroby Parkinsona.
Jest on także stosowany w leczeniu jednego rodzaju grypy - grypy A.

Jak stosować Viregyt-K?

Dawkowanie leku Viregyt-K, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Viregyt-K, gdyż spowoduje to nasilenie objawów choroby. Jeśli zajdzie konieczność przerwania stosowania leku Viregyt-K, lekarz ustali zasady stopniowego zmniejszania dawki leku.
Sposób podawania
Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Viregyt-K?

W razie pominięcia dawki należy przyjąć następną dawkę możliwie jak najszybciej, chyba, że zbliża się czas przyjęcia następnej dawki. Następnie należy powrócić do stosowanego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Viregyt-K nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amantadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
W leczeniu grypy A nie należy podawać leku Viregyt-K dzieciom w wieku poniżej 5 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Viregyt-K?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku, zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz ustali zasady kontroli prowadzonej terapii. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli mimo stosowania leku objawy utrzymują się, należy poinformować o tym lekarza. Podczas stosowania leku Viregyt-K mogą wystąpić zaburzenia kontrolowania popędów, które mogą obejmować zachowania takie jak nałogowy hazard, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nieprawidłowo nasilony popęd seksualny lub nasilenie myśli lub uczuć seksualnych - należy powiadomić lekarza o występowaniu u pacjenta takich zachować. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem, należy natychmiast skontaktować się z okulistą. W trakcie leczenia lekiem Viregyt-K z powodu grypy może pojawić się nieprawidłowo niska temperatura ciała (poniżej 35ºC), zwłaszcza u dzieci - w takim przypadku należy odstawić lek i natychmiast zawiadomić lekarza. Podczas leczenia lekiem Viregyt-K nie należy spożywać napojów alkoholowych.

Jak stosować Viregyt-K z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Viregyt-K w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy przyjmować leku Viregyt-K w czasie ciąży lub planowania zajścia w ciążę oraz w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Viregyt-K?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Viregyt-K, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli podczas stosowania leku wystąpią takie objawy, jak zawroty głowy, omdlenie, drgawki.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Viregyt-K?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Czy Viregyt-K wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Viregyt-K może powodować zaburzenia widzenia lub zawroty głowy - jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki one nie ustąpią.

Jak przechowywać Viregyt-K?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama