Dodaj do mojego indeksu leków »

Vitaminum E Hasco 100 (Tocopherol - vitamin E, Tokoferol - witamina E) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Vitaminum E Hasco (OTC) kapsułki miękkie 100 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,50 Cena 100% (zł): 3,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vitaminum E Hasco 100

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA VITAMINUM E HASCO

1 kapsułka zawiera 100 mg witaminy E. Lek zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) - jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować leku. Lek zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek uzupełnia niedobór witaminy E w organizmie.

KIEDY STOSUJE SIĘ VITAMINUM E HASCO

Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E u osób dorosłych i młodzieży.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się 1 lub 2 kapsułki na dobę.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie.

KIEDY VITAMINUM E HASCO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (witaminę E), olej arachidowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w przypadku niedoboru witaminy K.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), estrogeny, preparaty żelaza, glikozydy nasercowe.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek można stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po przyjęciu dużych dawek (powyżej 800 mg na dobę) może wystąpić uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Duże dawki witaminy E stosowane przez dłuższy okres mogą powodować biegunkę, bóle brzucha i inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, a także uczucie zmęczenia i osłabienia, nieostre widzenie, bóle głowy, wysypkę, zaburzenia czynności gruczołów płciowych, obniżenie stężenia hormonów tarczycy w osoczu.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych