LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vitaminum E Hasco krople (Tocopherol - vitamin E) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vitaminum E Hasco (OTC) krople doustne, roztwór 300 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vitaminum E Hasco krople

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE?

1 ml leku Vitaminum E Hasco (około 30 kropli) zawiera 300 mg witaminy E. 1 kropla leku zawiera około 10 mg witaminy E. Lek zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) - jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować leku.

JAK DZIAŁA LEK VITAMINUM E HASCO?

Lek Vitaminum E Hasco krople uzupełnia niedobór witaminy E w organizmie.

KIEDY STOSOWAĆ LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE?

Lek Vitaminum E Hasco krople stosuje się w leczeniu i profilaktyce niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem oraz zaburzeniami przemiany materii (np. dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu lipidów: abetalipoproteinemią, zespołem złego wchłaniania, mukowiscydozą).
Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

JAK STOSOWAĆ LEK LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zapobiegawczo
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się:
noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 6 lat: 10 mg (1 kropla) na dobę;
dzieci od 7 do 15 lat: 20 mg (2 krople) na dobę;
młodzież i dorośli: 30 mg (3 krople) na dobę.
Leczniczo w mukowiscydozie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się:
noworodki i niemowlęta (do ukończenia 1. roku życia): 50 mg (5 kropli) na dobę;
dzieci powyżej 1. roku życia: 100 mg (10 kropli) na dobę;
młodzież i dorośli: 100 do 200 mg (10 do 20 kropli) na dobę.
Leczniczo w abetalipoproteinemii
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się u dzieci i dorosłych: 50 do 100 mg na kg masy ciała (5 do 10 kropli na kg masy ciała) na dobę.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie. Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek nierozcieńczony lub wymieszany z napojem.

KIEDY LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Vitaminum E Hasco krople nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (witaminę E), olej arachidowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w przypadku niedoboru witaminy K.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU VITAMINUM E HASCO KROPLE?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E Hasco krople u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).

JAK STOSOWAĆ LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), estrogeny, preparaty żelaza, glikozydy nasercowe.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Vitaminum E Hasco krople można stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią wyłącznie z przepisu lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU VITAMINUM E HASCO KROPLE?

U osób dorosłych, po długotrwałym stosowaniu dawek wielokrotnie przewyższających zalecane, może wystąpić uczucie zmęczenia, osłabienie, bóle głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU VITAMINUM E HASCO KROPLE?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawki wielokrotnie przekraczające zalecane, stosowane przez dłuższy czas, mogą powodować biegunkę, bóle brzucha i inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, a także uczucie zmęczenia i osłabienia, nieostre widzenie, bóle głowy, wysypkę, zaburzenia czynności gruczołów płciowych, obniżenie stężenia hormonów tarczycy w osoczu.

CZY LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Vitaminum E Hasco krople nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITAMINUM E HASCO KROPLE?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl