LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vitaminum A Hasco 2500 j.m. (Retinol - vitamin A) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vitaminum A Hasco (OTC) kapsułki miękkie 2500 j.m. 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,60 Cena 100% (zł): 3,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vitaminum A Hasco 2500 j.m.

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 2500 j.m. palmitynianu retynolu. Preparat zawiera olej arachidowy oczyszczony. 

Wskazania

Zapobieganie niedoborom witaminy A.

Dawkowanie

Profilaktycznie: zazwyczaj 1-2 kapsułki dziennie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Hiperwitaminoza A. Ciężkie nadciśnienie tętnicze, jaskra lub miastenia.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Przy zalecanym dawkowaniu preparat jest na ogół dobrze tolerowany.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner