LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Vitaminum B6 Polfarmex (Pyridoxine - vitamin B6) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Vitaminum B6 Polfarmex (OTC) tabletki 50 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,30 Cena 100% (zł): 4,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vitaminum B6 Polfarmex

Polfarmex S.A.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 50 mg chlorowodorku pirydoksyny. 1 tabletka zawiera 43 mg laktozy.
 

Wskazania

Uzupełnianie niedoborów witaminy B6 w organizmie i leczenie następstw tych niedoborów.

Dawkowanie

Zwykle stosuje się od 50 do 100 mg 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Witamina B6 w zakresie dawek od 50 do 200 mg na dobę może być stosowana w okresie ciąży. Większe dawki mogą być stosowane jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ witamina B6 podawana w dawkach terapeutycznych może hamować laktację.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Stosowanie witaminy B6 w dawce około 200 mg przez 30 dni powoduje wystąpienie zespołu uzależnienia od pirydoksyny. Stosowanie większych dawek przez kilka miesięcy powoduje wystąpienie zespołu neuropatii, charakteryzującego się zmniejszeniem uczucia dotyku i temperatury, zaburzeniem czucia wibracji i położenia.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu należy unikać ekspozycji na światło.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner