Dodaj do mojego indeksu leków »

Vividrin (Cromoglicic acid, Kwas kromoglikowy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Vividrin (OTC) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Vividrin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

CO ZAWIERA VIVIDRIN

1 ml roztworu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Kromoglikan sodu jest lekiem przeciwalergicznym. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych.

KIEDY STOSUJE SIĘ VIVIDRIN

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenia spojówek, takie jak zapalenie spojówek wywołane katarem siennym lub niespecyficzne stany zapalne spojówek przypuszczalnie pochodzenia uczuleniowego.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci
Dawka dla dorosłych i dzieci to 1 kropla do worka spojówkowego każdego oka do 4 razy na dobę. Po ustąpieniu dolegliwości lek należy podawać tak długo jak pacjent jest narażony na działanie alergenów (pyłki, kurz, zarodniki pleśni, alergeny pokarmowe). Lekarz powinien regularnie oceniać efekt terapeutyczny. Po ustabilizowaniu się objawów dawka może zostać zmniejszona.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówką zakraplacza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

KIEDY VIVIDRIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kromoglikan sodu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie twardych soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego jest przeciwwskazane.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Należy unikać stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży a w pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany jedynie jeśli potencjalna korzyść przewyższa potencjalne ryzyko. W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku bez uprzedniej oceny ryzyka i korzyści.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: kłucie lub pieczenie oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. W pojedynczych przypadkach może wystąpić uczulenie na jeden ze składników leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Natychmiast po podaniu lek może zaburzać ostrość widzenia na kilka minut. Pacjent powinien poczekać do ustąpienia zaburzeń widzenia (zamazane widzenie) przed prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych