Dodaj do mojego indeksu leków »

Voltaren Acti (Diclofenac) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Voltaren Acti (OTC) tabletki powlekane 12,5 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,40 Cena 100% (zł): 13,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Voltaren Acti Forte (OTC) tabletki powlekane 25 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,20 Cena 100% (zł): 15,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Voltaren Acti Forte (OTC) tabletki powlekane 25 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Voltaren Acti

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA VOLTAREN ACTI LUB VOLTAREN ACTI FORTE

Voltaren Acti
1 tabletka powlekana zawiera 12,5 mg diklofenaku potasowego. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Voltaren Acti Forte
1 tabletka powlekana zawiera 25 mg diklofenaku potasowego. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Diklofenak jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

KIEDY STOSUJE SIĘ VOLTAREN ACTI LUB VOLTAREN ACTI FORTE

Bóle mięśni, bóle reumatyczne, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle, gorączka), ból gardła.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.
Dorośli i dzieci powyżej 14 lat
Voltaren Acti
Dawka początkowa to 2 tabletki. Jeśli jest konieczne, można stosować 1 lub 2 tabletki, co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek (75 mg diklofenaku) w ciągu doby.
Voltaren Acti Forte
Dawka początkowa to 1 tabletka. Jeśli jest konieczne, można stosować 1 tabletkę, co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki (75 mg diklofenaku) w ciągu doby.
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie występujące podczas leczenia działania niepożądane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U osób z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek może być konieczne zmniejszenie dawki. Leku nie należy stosować w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, należy go przyjmować przed jedzeniem.

KIEDY VOLTAREN ACTI LUB VOLTAREN ACTI FORTE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diklofenak) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego niesteroidowego leku przeciwzapalnego reakcje uczuleniowe (napad astmy oskrzelowej, wysypka skórna, świszczący oddech, obrzęk twarzy, wodnisty wyciek z nosa). Nie stosować w przypadku: choroby serca i (lub) choroby naczyń mózgowych (np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru - przejściowego niedokrwienia mózgu, zatoru naczyń krwionośnych serca lub mózgu, zabiegu udrożnienia lub pomostowania zamkniętych naczyń; zaburzeń krążenia (choroba naczyń obwodowych); choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy; krwawienia w przewodzie pokarmowym (krew w stolcu lub czarne zabarwienie stolca); ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby. Leku nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 5 dni w przypadku bólu lub 3 dni w przypadku gorączki. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty: jeśli w przeszłości występowały zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego lub czarno zabarwione stolce; jeśli po stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, występowały zaburzenia żołądkowe lub zgaga; jeśli u pacjenta występują zaburzenia jelitowe; jeśli u pacjenta występuje astma, zaburzenia czynności nerek lub wątroby lub w przypadku występowania obrzęków stóp; jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z sercem; jeśli u pacjenta występuje ryzyko odwodnienia organizmu (z powodu np. choroby, biegunki, przed lub po zabiegach chirurgicznych); jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwawienia lub inne choroby krwi, w tym rzadko występująca porfiria wątrobowa. Nie należy stosować jednocześnie doustnego leku zawierającego diklofenak i innych leków należących do tej samej grupy, czyli innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Przyjmowanie takich leków jak diklofenak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko takich zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i dlatego diklofenak należy stosować w tej grupie pacjentów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych stosowanych w bólach głowy może spowodować nasilenie bólu - w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków: litu lub grupy leków przeciwdepresyjnych, digoksyny, inhibitorów konwertazy angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, metotreksatu, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (z wyjątkiem insuliny), leków moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi, innych leków o działaniu przeciwzapalnym lub przeciwbólowym (takich jak kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen), kortykosteroidów, cyklosporyny, takrolimusu, trimetoprimu, chinolonów przeciwbakteryjnych, sulfinperazonu, fenytoiny, kolestipolu lub cholestyraminy.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży stosowanie leku może zalecić jedynie lekarz. Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Lek nie powinien być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią, gdyż może wywierać szkodliwe działanie u niemowlęcia.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często: ból żołądka, biegunka, nudności, wzdęcia, niestrawność, zmniejszony apetyt, ból głowy, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry. Rzadko: senność, swędząca wysypka. Bardzo rzadko: zmniejszona liczba białych krwinek, zmniejszona liczba czerwonych krwinek, zaparcia, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, opuchnięcie, zaczerwienienie i bolesność języka, zaburzenia smaku, skurcze w górnej części brzucha, swędzenie i zaczerwienienie skóry, wypadanie włosów, mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie, zamazane widzenie, dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji. Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić bardzo poważne działania niepożądane, m.in. perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie przełyku, nieswoiste krwotoczne zapalenie okrężnicy, wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Leśniowskiego-Crohna, reakcje psychotyczne, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, niewydolność nerek, zaburzenia morfologii krwi, reakcje anafilaktyczne, ciężkie reakcje skórne, uogólnione reakcje nadwrażliwości.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala: krwawienie z przewodu pokarmowego, napad duszności, obrzęk twarzy, obrzęk jamy ustnej i (lub) gardła przejawiający się występowaniem trudności z połykaniem lub oddychaniem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Zazwyczaj lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w ruchu. Po zastosowaniu leku u niektórych osób mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub zawroty głowy - w takich sytuacjach nie należy kierować pojazdami lub obsługiwać maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych