LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Voltaren Max (Diclofenac) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Voltaren Max (OTC) żel 23,2 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Voltaren Max (OTC) żel 23,2 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,00 Cena 100% (zł): 36,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Voltaren Max (OTC) żel 23,2 mg/g 1 tuba 180 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 55,00 Cena 100% (zł): 55,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Voltaren Max

Informacja dla pacjenta

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. 1 g żelu zawiera 50 mg glikolu propylenowego i 0,2 mg butylohydroksytoluenu.

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Stosowany jest w miejscowym leczeniu:
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:
- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń);
- bólu pleców;
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.
Dorośli (powyżej 18 lat):
- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Preparat działa przeciwbólowo do 12 godzin, stosowany dwa razy na dobę. Żel należy delikatnie wcierać w skórę w miejscu bólu. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: ilość żelu od 2 do 4 g (odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400-800 cm2. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, chyba że to ręce są miejscem leczonym. Preparat może być stosowany jednocześnie z nieokluzyjnymi bandażami; nie należy go stosować pod opatrunki uniemożliwiające dostęp powietrza.
Dzieci i młodzież poniżej 14 lat
Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.
Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
W przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.
Czas stosowania preparatu
Czas leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. Pourazowe stany zapalne i reumatyzm tkanki miękkiej - nie należy stosować dłużej niż 14 dni, o ile nie zalecono inaczej; zwyrodnienie stawów (powyżej 18 lat) - należy stosować do 21 dni, o ile nie zalecono inaczej. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów chorobowych. U młodzieży w wieku powyżej 14 lat, w razie konieczności stosowania preparatu przez dłużej niż 7 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia się objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, u których napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Jeśli nie jest to wyraźnie konieczne, nie należy stosować diklofenaku podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży. Stosowanie diklofenaku jest przeciwwskazane podczas trzeciego trymestru ciąży. Ze względu na brak kontrolowanych badań dotyczących kobiet karmiących piersią, preparat należy stosować w czasie karmienia piersią jedynie na zlecenie lekarza; w takich przypadkach preparatu nie należy stosować na okolice piersi kobiet karmiących piersią ani na duże powierzchnie skóry lub długotrwale.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: wysypka skórna, wyprysk, rumień, świąd, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry). Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko: wysypka grudkowata; nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy; astma; reakcje nadwrażliwości na światło. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnych działań niepożądanych w przypadku stosowania preparatu na duże powierzchnie skóry lub podczas stosowania długotrwałego.

UWAGI
Preparat należy stosować tylko na nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błonami śluzowymi.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl