Dodaj do mojego indeksu leków »

Węgiel leczniczy Norit (Activated charcoal) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Węgiel leczniczy Norit (OTC) kapsułki twarde 200 mg 15 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Węgiel leczniczy Norit

Informacja dla pacjenta

Cabot Norit Nederland B.V.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 200 mg węgla leczniczego.

Wskazania

Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.
Jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami - po porozumieniu z lekarzem.

Dawkowanie

Biegunka
3-4 kapsułki jednorazowo, popijając niewielką ilością wody. W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.
Zatrucie
Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek (jedna po drugiej, popijając niewielką ilością wody). Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy, np. podczas płukania żołądka.
Sposób podawania
Preparatu nie należy podawać jednocześnie z pokarmem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i zapalenie okrężnicy wrzodziejące. Preparatu nie należy stosować u pacjentów nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do stosowania preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: zaparcia. Ponadto mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Opisywano aspiracje do płuc (zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla).

UWAGI
Nie należy stosować węgla leczniczego, jeśli konieczne jest jednoczesne podanie doustne swoistego antidotum, np. metioniny. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy); środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywowanym, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych. Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciach m.in. kwasem borowym, siarczanem żelazawymi i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami mineralnymi i zasadami. Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem węgla leczniczego lub 2 godziny po jego przyjęciu. W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych