LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Wodny roztwór fioletu gencjanowego Gemi (Methylrosaniline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
1% Wodny roztwór fioletu gencjanowego Gemi (OTC) płyn na skórę 10 mg/g 1 but. 20 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,30 Cena 100% (zł): 4,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
2% Wodny roztwór fioletu gencjanowego Gemi (OTC) płyn na skórę 20 mg/g 1 but. 20 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,30 Cena 100% (zł): 4,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Wodny roztwór fioletu gencjanowego Gemi

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEMI"

CO ZAWIERA WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI

1 g płynu zawiera 10 mg lub 20 mg chlorku metylorozanilinowego (fioletu gencjanowego).

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Fiolet gencjanowy jest środkiem odkażającym.

KIEDY STOSUJE SIĘ WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI

Odkażanie i dezynfekcja w stanach zapalnych skóry, ranach sączących i owrzodzeniach.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zmienione chorobowo miejsca na skórze przetrzeć wacikiem nasączonym płynem.
Sposób podawania
Lek należy stosować na skórę.

KIEDY WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO GEMI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (fiolet gencjanowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany z powodu maskowania stanu urazu. Nie stosować w razie głębokich i rozległych uszkodzeń skóry, wymagających doraźnej pomocy chirurgicznej. Nie stosować na śluzówki.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Chronić oczy przed kontaktem z płynem. Lek barwi skórę i ubrania.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Stosowanie w okresie ciąży lub karmienia piersią zleca lekarz.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić reakcje alergiczne u osób nadwrażliwych.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W razie przypadkowego spożycia leku (np. przez dziecko) należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama