LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xalgin (Metamizole)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xalgin (OTC) tabletki 500 mg 6 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,00 Cena 100% (zł): 7,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xalgin (OTC) tabletki 500 mg 12 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Powiązane artykuły

Sobota, 12 grudnia 2020

Metamizol - ryzyko polekowego uszkodzenia wątroby Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów...

Więcej »

Niekiedy potrzebujemy silnych leków przeciwgorączkowych. Zastosowanie ich powinno być uzgodnione z lekarzem.

Więcej »

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy z grupy pochodnych pirazolonu.

Więcej »

Xalgin

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Stada Arzneimittel AG

Skład

1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego. 1 tabletka zawiera 1,42 mmol (32,7 mg) sodu.

Wskazania

Preparat jest wskazany stosowania u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych produktów leczniczych jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Dawkowanie

Dawkowanie jest uzależnione od natężenia bólu lub gorączki oraz indywidualnej odpowiedzi na preparat. Zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

  • Dorośli
    W bólach występujących sporadycznie i gorączce - jednorazowo 500 mg lub 1000 mg (1 lub 2 tabletki). Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1000 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 3000 mg.
  • Dzieci i młodzież
    Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci osłabieni i pacjenci ze zmniejszonym klirensem kreatyniny

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów osłabionych i pacjentów z obniżonym klirensem kreatyniny należy zmniejszyć dawkę, ponieważ eliminacja produktów metabolizmu metamizolu może być wydłużona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Należy unikać dużych dawek podawanych wielokrotnie, gdy czynność nerek lub wątroby jest zaburzona, ponieważ szybkość eliminacji jest wtedy zmniejszona. Krótkotrwałe stosowanie nie wymaga zmniejszenia dawki. Brak jest wystarczających danych dotyczących długotrwałego stosowania metamizolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Sposób podawania

Tabletki przyjmuje się w całości, popijając dostateczną ilością płynu (np. szklanką wody), najlepiej po posiłku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pirazolony lub pirazolidyny, np. produkty lecznicze zawierające metamizol sodu, propyfenazon, fenazon lub fenylobutazon (obejmuje to również pacjentów, u których wystąpiła na przykład agranulocytoza po zastosowaniu tych substancji czynnych) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe: salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen, objawiającą się pokrzywką, nieżytem nosa, obrzękiem naczynioworuchowym, skurczem oskrzeli lub innymi objawami reakcji anafilaktoidalnej. Zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykami) lub zaburzenia hematopoetyczne. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy). Ostra przerywana porfiria wątrobowa (ryzyko wywołania napadu porfirii). Stosowanie leków z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. fenylobutazon, propyfenazon). Ciąża i karmienie piersią.

Ciąża i karmienie piersią

Metamizol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania oraz przez co najmniej 48 godzin po ostatnim przyjęciu preparatu.

Działania niepożądane

Niezbyt często: wysypka polekowa; reakcje hipotensyjne występujące podczas lub po podaniu, które mogą być uwarunkowane farmakologicznie i nie towarzyszą im objawy reakcji anafilaktoidalnych lub anafilaktycznych. Rzadko: leukopenia; reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne; wysypka plamisto-grudkowa. Bardzo rzadko: agranulocytoza , trombocytopenia; zespół astmy analgetycznej; zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; zaburzenie czynności nerek z bezmoczem lub skąpomoczem, białkomocz oraz śródmiąższowe zapalenie nerek. Ponadto mogą wystąpić: niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia; wstrząs anafilaktyczny; zespół Kounisa; krwawienie żołądkowo-jelitowe.

Środki ostrożności

Przed podaniem preparatu należy zebrać odpowiedni wywiad od pacjenta. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych preparat należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu potencjalnego ryzyka w stosunku do oczekiwanych korzyści. Metamizol może powodować agranulocytozę i trombocytopenię; w przypadku wystąpienia objawów podmiotowych agranulocytozy lub trombocytopenii, stosowanie preparatu musi natychmiast zostać przerwane oraz konieczne jest monitorowanie liczby krwinek, w tym różnicowej liczby krwinek. W długotrwałym leczeniu preparatem konieczne jest regularne monitorowanie liczby krwinek, w tym różnicowej liczby krwinek. W przypadku wystąpienia pancytopenii, podawanie preparatu musi zostać natychmiast przerwane i należy kontrolować liczbę krwinek, do momentu jej unormowania. Ryzyko wystąpienia potencjalnie ciężkich reakcji anafilaktoidalnych na preparat jest wyraźnie zwiększone u pacjentów z: zespołem astmy analgetycznej lub nietolerancją leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym; astmą oskrzelową, szczególnie u pacjentów z współistniejącym zapaleniem zatok przynosowych i polipami nosa; przewlekłą pokrzywką; nietolerancją barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów (np. benzoesany); nietolerancją alkoholu. Podczas stosowania metamizolu zaleca się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z astmą lub atopią. U pacjentów, u których bezwzględnie należy unikać obniżenia ciśnienia krwi, np. w przypadku ciężkiej choroby wieńcowej lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, preparat można stosować tylko pod ścisłą kontrolą parametrów hemodynamicznych. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby preparat należy stosować wyłącznie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka i tylko w przypadku podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

Prowadzenie pojazdów

W zalecanym zakresie dawkowania preparatu nie stwierdzono upośledzenia zdolności koncentracji lub reagowania. Ze względów ostrożności należy, przynajmniej w razie stosowania większych dawek, uwzględnić możliwość zaburzenia tych zdolności i zrezygnować z obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności obciążonych ryzykiem. Dotyczy to szczególnie stosowania w połączeniu z alkoholem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną





banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem