LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xarelto (Rivaroxaban) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 2,5 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 182,50 Cena 100% (zł): 182,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 2,5 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 700,00 Cena 100% (zł): 700,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 10 mg 10 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 58,02 Cena 100% (zł): 94,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 656,00 Cena 100% (zł): 656,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 15 mg 14 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 74,95 Cena 100% (zł): 133,99 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 15 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 365,00 Cena 100% (zł): 365,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 15 mg 42 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 207,52 Cena 100% (zł): 384,65 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 15 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1250,00 Cena 100% (zł): 1250,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 20 mg 14 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 56,86 Cena 100% (zł): 135,58 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 365,00 Cena 100% (zł): 365,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xarelto (Rp) tabletki powlekane 20 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 1250,00 Cena 100% (zł): 1250,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xarelto

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer AG

Co zawiera Xarelto?

Lek Xarelto występuje w postaci tabletek w 4 dawkach. Wszystkie dawki są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 2,5 mg, 10 mg, 15 mg lub 20 mg rywaroksabanu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Xarelto?

Rywaroksaban należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Jego działanie polega na blokowaniu czynnika krzepnięcia krwi (czynnik Xa) i przez to zmniejszaniu tendencji do tworzenia się zakrzepów krwi.

Kiedy stosować Xarelto?

Xarelto 2,5 mg
Lek Xarelto 2,5 mg jest stosowany w przypadku zdiagnozowania ostrego zespołu wieńcowego (stan obejmujący zawał serca i niestabilną dławicę piersiową, ostry ból w klatce piersiowej) oraz stwierdzenia podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych. Lek Xarelto 2,5 mg jest także stosowany w przypadku zdiagnozowania dużego ryzyka wystąpienia zakrzepu krwi ze względu na chorobę wieńcową lub chorobę tętnic obwodowych, która powoduje objawy.
Xarelto 10 mg
Lek Xarelto 10 mg jest stosowany u osób dorosłych, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi w żyłach, po operacjach wszczepienia protezy stawu biodrowego lub kolanowego. Lek Xarelto 10 mg jest także stosowany w celu leczenia zakrzepów krwi w żyłach w nogach (zakrzepica żył głębokich) oraz naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna) i zapobiegania ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych nóg i (lub) płuc.
Xarelto 15 mg i 20 mg
Lek Xarelto 15 mg lub Xarelto 20 mg jest stosowany u osób dorosłych, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi w mózgu (udar) i innych naczyniach krwionośnych w organizmie, jeśli u pacjenta występuje forma nieregularnego rytmu pracy serca zwana migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową. Lek Xarelto 15 mg lub Xarelto 20 mg jest także stosowany w celu leczenia zakrzepów krwi w żyłach w nogach (zakrzepica żył głębokich) oraz naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna) i zapobieganiu ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych nóg i (lub) płuc.

Jak stosować Xarelto?

Dawkowanie leku Xarelto, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Nie wolno przerywać stosowania leku Xarelto bez uprzedniego porozumienia z lekarzem, ponieważ lek Xarelto leczy i zapobiega wystąpieniu ciężkich chorób.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć w całości, najlepiej popijając wodą. Tabletkę można rozgnieść i wymieszać z wodą lub miękkim pokarmem, takim jak przecier jabłkowy, bezpośrednio przed jej przyjęciem. Należy przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Xarelto?

Xarelto 2,5 mg
Jeśli pacjent pominie dawkę leku Xarelto 2,5 mg, powinien przyjąć następną dawkę w ustalonym czasie; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Xarelto 10 mg
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Xarelto 10 mg, powinien przyjąć tabletkę jak tylko sobie przypomni; kolejną tabletkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować tabletki tak jak zwykle, raz na dobę; nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Xarelto 15 mg i 20 mg
Jeśli pacjent przyjmuje 1 tabletkę Xarelto 20 mg lub 1 tabletkę Xarelto 15 mg raz na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć tabletkę; nie przyjmować więcej niż 1 tabletki w ciągu jednego dnia w celu uzupełnienia pominiętej dawki; kolejną tabletkę należy przyjąć następnego dnia, a potem przyjmować 1 tabletkę raz na dobę.
Jeśli pacjent przyjmuje 1 tabletkę Xarelto 15 mg dwa razy na dobę i dawka leku została pominięta, należy jak najszybciej przyjąć tabletkę; nie przyjmować więcej niż 2 tabletki Xarelto 15 mg w ciągu jednego dnia. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę, może przyjąć 2 tabletki Xarelto 15 mg w tym samym czasie, aby uzyskać łącznie 2 tabletki (30 mg) przyjęte w ciągu jednego dnia. Następnego dnia należy kontynuować przyjmowanie 1 tabletki Xarelto 15 mg dwa razy na dobę.

Kiedy lek Xarelto nie może być stosowany?

Leku Xarelto nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rywaroksaban) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Xarelto nie jest zalecany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Xarelto?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xarelto lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjęcia leku Xarelto, jeśli pacjent będzie musiał być poddany operacji.

Jak stosować Xarelto z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Xarelto w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Xarelto, jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli karmi piersią. Jeżeli istnieje ryzyko, że pacjentka może zajść w ciążę, należy w czasie przyjmowania leku Xarelto zastosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli w czasie stosowania leku Xarelto pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który zdecyduje o dalszym leczeniu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Xarelto?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Xarelto, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Xarelto?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku Xarelto zwiększa ryzyko krwawienia.

Czy Xarelto wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Xarelto może powodować zawroty głowy i omdlenia. Pacjenci, u których występują te działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Xarelto?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama