LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xylodex regeneracja (Xylometazoline + Dexpanthenol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xylodex 0,05% regeneracja (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,05 mg + 5 mg/dawkę 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,30 Cena 100% (zł): 17,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xylodex 0,1% regeneracja (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,1 mg + 5 mg/dawkę 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,30 Cena 100% (zł): 17,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xylodex regeneracja

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera Xylodex regeneracja?

Lek Xylodex regeneracja występuje w postaci aerozolu do nosa w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne bez recepty.
Xylodex 0,05% regeneracja
1 dawka aerozolu Xylodex 0,05% regeneracja zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.
Xylodex 0,1% regeneracja
1 dawka aerozolu Xylodex 0,1% regeneracja zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

Jak działa Xylodex regeneracja?

Lek Xylodex regeneracja zawiera 2 substancje czynne. Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar. Deksopantenol przyspiesza gojenie się ran i bierze udział w procesie regeneracji śluzówki.

Kiedy stosować Xylodex regeneracja?

Lek Xylodex 0,05% regeneracja lub Xylodex 0,1% regeneracja jest stosowany:
- w objawowym leczeniu niedrożności nosa podczas przeziębienia (kataru);
- po przebytej operacji nosa w celu pobudzenia gojenia się śluzówki i poprawy drożności nosa.

Jak stosować Xylodex regeneracja?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie leku Xylodex 0,05% regeneracja
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1 dawka aerozolu Xylodex 0,05% regeneracja do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin). Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Xylodex 0,05% regeneracja nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Dawkowanie leku Xylodex 0,1% regeneracja
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu Xylodex 0,1% regeneracja do każdego otworu nosowego raz lub dwa razy na dobę (co 8-10 godzin). Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Xylodex 0,1% regeneracja nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Kiedy Xylodex regeneracja nie może być stosowany?

Leku Xylodex regeneracja nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ksylometazolinę i deksopantenol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Xylodex regeneracja u pacjentów po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować leku Xylodex regeneracja, jeśli u pacjenta stwierdzono ubytki lub zmiany śluzówki nosa.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Xylodex regeneracja?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Xylodex regeneracja, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Xylodex regeneracja u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Xylodex regeneracja powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym nadnerczy, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, cukrzycą, nadczynnością tarczycy. Jeśli podczas stosowania leku u dzieci wystąpi pobudzenie lub trudności w zasypianiu, należy go odstawić. Leku Xylodex regeneracja nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

Jak stosować Xylodex regeneracja z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu.

Czy można stosować Xylodex regeneracja w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Xylodex regeneracja u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Xylodex regeneracja?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, ból głowy, bezsenność. Bardzo rzadko: podrażnienie i suchość w nosie, uczucie pieczenia w nosie, reakcje nietolerancji. Stosowanie leku Xylodex regeneracja przez okres dłuższy niż zalecany (7 dni) i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować nieodwracalne, trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Xylodex regeneracja?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

Czy Xylodex regeneracja wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jeżeli lek Xylodex regeneracja jest stosowany zgodnie z zaleceniami, zazwyczaj nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy niepożądane (np. bezsenność), nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.

Jak przechowywać Xylodex regeneracja?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania lek należy zużyć w ciągu 12 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner