Dodaj do mojego indeksu leków »

Xylogel (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Xylogel 0,05% (OTC) żel do nosa 0,5 mg/g 1 but. 10 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xylogel 0,1% (OTC) żel do nosa 1 mg/g 1 but. 10 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xylogel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

CO ZAWIERA XYLOGEL?

Xylogel 0,05%
1 g żelu do nosa Xylogel 0,05% zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka zawiera 0,05 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.
Xylogel 0,1%
1 g żelu do nosa Xylogel 0,1% zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

JAK DZIAŁA XYLOGEL?

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSOWAĆ XYLOGEL?

Lek Xylogel stosuje się miejscowo do nosa w leczeniu pomocniczym:
- ostrego zapalenia śluzówki nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego;
- ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych;
- alergicznego zapalenia śluzówki nosa;
- ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

JAK STOSOWAĆ XYLOGEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Xylogel 0,05%
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 dawka żelu Xylogel 0,05% do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Leku Xylogel 0,05% nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Xylogel 0,1%
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle 1 dawka żelu Xylogel 0,1% do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni. Leku Xylogel 0,1% nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa - również w zapaleniu ucha środkowego. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY XYLOGEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Xylogel nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Xylogel u pacjentów po usunięciu przysadki mózgowej lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować w przypadku zanikowego zapalenia śluzówki nosa.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU XYLOGEL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku Xylogel, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Xylogel u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Xylogel powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), cukrzycą, jaskrą z zamkniętym kątem, rozrostem prostaty, nadczynnością tarczycy. Leku Xylogel nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

JAK STOSOWAĆ XYLOGEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ XYLOGEL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Xylogel nie należy stosować w czasie ciąży.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU XYLOGEL?

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: suchość śluzówki nosa, podrażnienie śluzówki nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie. Bardzo rzadko występują: nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia). Stosowanie leku Xylogel przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU XYLOGEL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

CZY XYLOGEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Xylogel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki czas. Jeśli lek Xylogel jest stosowany długotrwale lub w dużych dawkach mogą u pacjenta wystąpić objawy niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.

JAK PRZECHOWYWAĆ XYLOGEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki leku nie należy stosować dłużej niż przez 12 tygodni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych