Dodaj do mojego indeksu leków »

Xylometazolin Teva (Xylometazoline, Ksylometazolina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Xylometazolin Teva (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xylometazolin Teva

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA XYLOMETAZOLIN TEVA

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka (0,09 ml roztworu) zawiera 0,09 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSUJE SIĘ XYLOMETAZOLIN TEVA

Krótkotrwałe leczenie objawów niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem śluzówki nosa lub zapaleniem zatok przynosowych.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku 10 lat i starsze
O ile lekarz nie zaleci inaczej, typowa dawka wynosi 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Przed ponownym zastosowaniem leku należy odczekać kilka dni.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa - również w zapaleniu ucha środkowego. Ostatnią dzienną dawkę najlepiej podać przed snem. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY XYLOMETAZOLIN TEVA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg neurochirurgiczny (przezklinowego usunięcia przysadki lub inną operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej). Nie stosować w przypadku zanikowego zapalenia śluzówki nosa.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), guzem chromochłonnym nadnerczy, cukrzycą, nadczynnością tarczycy, jaskrą z zamkniętym kątem, rozrostem prostaty, porfirią. Długotrwałe stosowanie leku (dłużej niż 7 dni) może prowadzić do przewlekłego obrzęku, a w ostateczności do uszkodzenia śluzówki nosa.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

W okresie ciąży i karmienia piersią lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem oraz po uważnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nieznaczne, przemijające objawy podrażnienia, takie jak: pieczenie lub suchość śluzówki nosa lub gardła, kichanie. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, świąd, obrzęk skóry i śluzówek), po ustaniu działania silne uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa. Rzadko: kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, nudności. Bardzo rzadko: nerwowość, trudności z zasypianiem lub spaniem, senność lub ospałość (głównie u dzieci), ból głowy, zawroty głowy, omamy lub napady drgawek (głównie u dzieci), niemiarowa czynność serca, zatrzymanie oddechu (bezdech) u niemowląt i noworodków. Stosowanie leku przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego polekowego zapalenia śluzówki nosa.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć w ciągu 1 roku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych