Dodaj do mojego indeksu leków »

Xylometazolin VP (Xylometazoline, Ksylometazolina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Xylometazolin VP (OTC) krople do nosa, roztwór 0,5 mg/g 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,20 Cena 100% (zł): 5,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xylometazolin VP (OTC) krople do nosa, roztwór 1 mg/g 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,00 Cena 100% (zł): 6,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xylometazolin VP

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA XYLOMETAZOLIN VP

Xylometazolin VP 0,05%
1 g roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera bromek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.
Xylometazolin VP 0,1%
1 g roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera bromek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSUJE SIĘ XYLOMETAZOLIN VP

Niedrożność przewodów nosowych spowodowana obrzękiem śluzówki nosa w przebiegu ostrego zapalenia śluzówki nosa (np. w przeziębieniu i grypie).
Zapalenie zatok przynosowych.
Alergiczne zapalenie śluzówki nosa (katar sienny).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Xylometazolin VP 0,05%
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1 do 2 kropli leku do każdego otworu nosowego 1 lub 2 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni. Leku Xylometazolin VP 0,05% nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Xylometazolin VP 0,1%
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 do 3 kropli leku do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku nie należy stosować dłużej niż 5 dni. Leku Xylometazolin VP 0,1% nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY XYLOMETAZOLIN VP NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku u pacjentów po usunięciu przysadki mózgowej lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować w przypadku zanikowego zapalenia śluzówki nosa lub u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, nadczynnością tarczycy lub cukrzycą. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Lek nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: miejscowe pieczenie, drażliwość, suchość śluzówki nosa, wtórny obrzęk śluzówki nosa (polekowe zapalenie śluzówki nosa), kichanie, ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, nudności, niewyraźne widzenie, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach oraz przez krótki czas (do 5 dni). Stosowanie zbyt dużych dawek i przyjmowanie leku przez zbyt długi czas może zaburzać te zdolności (powodować nudności, ból głowy, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, bezsenność).

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych