LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Xylometazoline Coldact (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Xylometazoline Coldact (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,60 Cena 100% (zł): 14,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Xylometazoline Coldact (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xylometazoline Coldact

Ranbaxy Poland Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 0,14 mg chlorowodorku ksylometazoliny.

Wskazania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa spowodowanego zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
1 dawka to 1 rozpylenie preparatu do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż przez 5 dni. Przed ponownym zastosowaniem preparatu należy odczekać kilka dni. Jeżeli po 3 dniach leczenia objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy ocenić stan kliniczny pacjenta.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania donosowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stan po przezklinowym usunięciu przysadki lub innej operacji odsłaniającej oponę twardą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, szczególnie jaskra z wąskim kątem przesączania. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie należy stosować ksylometazoliny w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy; kłucie lub pieczenie w nosie i gardle, kichanie, suchość błony śluzowej nosa. Niezbyt często: ogólne reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd); zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa. Rzadko: zawroty głowy; kołatanie serca, tachykardia; nadciśnienie tętnicze; przemijające zaburzenia widzenia; nudności. Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność i (lub) ospałość (głównie u dzieci), omamy (głównie u dzieci); drgawki (głównie u dzieci); zaburzenia rytmu serca. Długotrwałe i nadmierne stosowanie preparatu może doprowadzić do przekrwienia reaktywnego lub do wtórnego przekrwienia błony śluzowej nosa oraz atrofii błony śluzowej nosa.

UWAGI
Przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z terapii u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym), guzem chromochłonnym, przerostem gruczołu krokowego, porfirią, zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynnością tarczycy, cukrzycą); u pacjentów leczonych alfa- lub beta-adrenolitykami; u pacjentów leczonych obecnie inhibitorami MAO lub leczonych inhibitorami MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni; u pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub innymi produktami leczniczymi, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Ze względów higienicznych, każda butelka z aerozolem powinna być stosowana tylko przez jedną osobę.
Nie oczekuje się, że preparat wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama