Dodaj do mojego indeksu leków »

Xylorin (Xylometazoline, Ksylometazolina) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Xylorin (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,55 mg/ml 1 but. 18 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,60 Cena 100% (zł): 16,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Xylorin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

CO ZAWIERA XYLORIN

1 ml roztworu zawiera 550 mcg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 50 mcg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera bromek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSUJE SIĘ XYLORIN

Leczenie objawowe zapalenia śluzówki nosa i zatok przynosowych.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni. Leku nie należy stosować przez okres dłuższy niż zalecany ani w dawkach większych niż zalecane.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY XYLORIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy podawać leku pacjentom z nadwrażliwością na leki adrenergiczne. Nie stosować leku u pacjentów po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować, jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania lub zanikowe zapalenie śluzówki nosa. Nie stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inhibitory MAO.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 do 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, nieregularne bicie serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z chorobami układu krążenia (m.in. chorobą niedokrwienną serca), nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, jaskrą lub nadczynnością tarczycy. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować polekowy obrzęk śluzówki nosa.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie należy stosować leku w czasie ciąży. U kobiet karmiących lek stosować wyłącznie po zasięgnięciu porady lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: podrażnienie śluzówki nosa i uczucie pieczenia w nosie, suchość śluzówki nosa, kichanie, ból głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszona czynność serca, zaburzenia rytmu serca. Stosowanie leku przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku stosowania w dawkach większych niż zalecane lub przez okres dłuższy niż zalecany mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i (lub) ośrodkowego układu nerwowego, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych