Dodaj do mojego indeksu leków »

Zaditen (Ketotifen, Ketotyfen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Zaditen (OTC) krople do oczu, roztwór 0,25 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 41,00 Cena 100% (zł): 41,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zaditen

Informacja dla pacjenta

Laboratoires Thea

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 0,25 mg ketotifenu w postaci 0,345 mg wodorofumaranu ketotifenu. 1 kropla zawiera 8,5 mcg wodorofumaranu ketotifenu. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego.

WSKAZANIA
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

DAWKOWANIE
Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci powyżej 3 lat
1 kropla do worka spojówkowego 2 razy na dobę.
Dzieci
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu u dzieci w wieku od urodzenia do 3 lat nie zostały ustalone.
Sposób podawania
W przypadku jednoczesnego stosowania innego leku okulistycznego należy zachowywać co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem poszczególnych produktów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom ciężarnym. Preparat może być stosowany w czasie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: podrażnienie oka, ból oka, punktowate zapalenie rogówki, punktowate ubytki nabłonka rogówki. Niezbyt często: zaburzenia widzenia (w trakcie podawania leku), suche oko, zaburzenia funkcji powiek, zapalenie spojówek, światłowstręt, wylewy podspojówkowe; ból głowy; suchość w ustach; senność; wysypka, egzema, pokrzywka; nadwrażliwość.

UWAGI
Nie należy podawać preparatu pacjentom, którzy noszą miękkie soczewki kontaktowe. Przed podaniem kropli należy zdjąć soczewki; ponownie można je założyć nie wcześniej niż po 15 minutach od podania leku.
Pacjent, u którego po podaniu preparatu występują zaburzenia widzenia lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych