LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Zaranta (Rosuvastatin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,80 Cena 100% (zł): 13,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 5 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,20 Cena 100% (zł): 18,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 3,48 Cena 100% (zł): 8,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 15 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,93 Cena 100% (zł): 23,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 15 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 10,73 Cena 100% (zł): 35,76 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,29 Cena 100% (zł): 17,07 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 30 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 13,16 Cena 100% (zł): 43,87 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 30 mg 90 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 20,44 Cena 100% (zł): 68,12 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Zaranta (Rp) tabletki powlekane 40 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 8,97 Cena 100% (zł): 29,91 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Zaranta

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Zaranta?

Lek Zaranta występuje w postaci tabletek w sześciu dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg lub 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Zaranta?

Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenie lipidów we krwi.

Kiedy stosować lek Zaranta?

Lek Zaranta jest zalecany u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, co oznacza występowanie ryzyka zawału lub udaru. Lek Zaranta jest zalecany u pacjentów, u których zmiana diety i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające, aby uzyskać prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi. Pacjent stosujący lek Zaranta powinien kontynuować stosowanie diety z obniżoną ilością cholesterolu i ćwiczenia fizyczne.
Lek Zaranta jest również zalecany, jeśli u pacjenta występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru lub podobnych chorób.

Jak stosować lek Zaranta?

Dawkowanie leku Zaranta, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Zaranta można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Zaranta?

W razie pominięcia dawki leku Zaranta należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Zaranta nie może być stosowany?

Leku Zaranta nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (rozuwastatynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Zaranta w dawkach 5 mg, 10 mg, 15 mg i 20 mg nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Leku Zaranta w dawkach 30 mg i 40 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Zaranta?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zaranta lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Zaranta i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu. Podczas przyjmowania leku Zaranta należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Jak stosować lek Zaranta z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Zaranta w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Zaranta, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Zaranta, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Zaranta, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Zaranta?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Zaranta, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Zaranta i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: ciężkie reakcje alergiczne (takie jak obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła), trudności w połykaniu i oddychaniu, silne swędzenie skóry z guzkami; bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać; ciężkie zmiany pęcherzowe skóry, ust, oczu i narządów płciowych; objawy zapalenia wątroby (takie jak zażółcenie skóry i oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie kału, utrata apetytu); objawy zapalenia trzustki (silny ból brzucha).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Zaranta?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Zaranta wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Większość osób może prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny w okresie stosowania leku Zaranta - nie zaburzy on ich zdolności. U niektórych pacjentów występują zawroty głowy podczas leczenia lekiem Zaranta - jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy należy skontaktować się z lekarzem, zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał maszyny.

Jak przechowywać lek Zaranta?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama